стеганографія

Аналіз ефективності вейвлет-перетворення в задачах прихованого передавання даних.

Вбудовування цифрових водяних знаків сьогодні є одним з найефективніших засобів захисту інтелектуальної власності. Виконано порівняльний аналіз різних вейвлетів, досліджено характеристики при різних коефіцієнтах вбудовування та вбудовування в різні області перетворення для методів прихованого передавання даних на основі вейвлетів.

Методи виявлення стеганографічного приховання інформації в зображеннях

Стаття присвячена проблемі виявлення факту прихованої передачі інформації. Розглянуто і проаналізовано різні методи стеганоаналізу для графічних файлів.

Розроблення методики оцінювання важливості характеристик стеганографічних алгоритмів

In this paper the problem of estimating the importance of each of the characteristics of steganographic algorithms is solved. The resulting estimates are used in the analysis of the existing algorithms for information embedding and multiobjective choice of the best algorithm. The technique allows providing an equally weighted algorithms estimation, and also considers the importance of coefficients of characteristics.