студент

Інформаційна система навчального центру

Мета дослідження – розроблення інтелектуальної інформаційної системи навчального центру засобами мови програмування Python і фреймворку Django, системи баз даних SQLite та чат-ботом зі штучним інтелектом ChatGPT. Розроблювана система повинна полегшити взаємодію користувачів різних типів із навчальними/тренінговими центрами задля здобуття нових необхідних навичок. Як відомо, сьогодні з кожним днем відкриваються все нові та нові навчальні центри, які надають свої послуги з вивчення тієї чи іншої здібності.

Про недоліки організаційно-правового забезпечення запобігання вчиненню студентами ЗВО корисливо-насильницьких злочинів проти власності : кримінологічний аспект

Здійснено кримінологічний аналіз організаційно-правового забезпечення запобігання вчиненню студентами закладів вищої освіти корисливо-насильницьких злочинів проти власності. Акцентовано увагу на особливостях профілактично-виховної роботи зі студентами закладів вищої освіти, що мають враховуватися під час розроблення кримінологічних заходів запобігання вчиненню цією категорією молоді корисливо-насильницьких злочинів проти власності.

Можливості аналізу та підвищення якості тестових завдань з використанням системи управління навчанням Moodle

Описано, як за допомогою вбудованих засобів для автоматизації обчислень статистичних показників за результатами виконання тестових завдань можливо контролювати та об’єктивно оцінювати якість тестів.

Control and objective estimation of a test’ quality are possibly carry out wih help of build-in means for statistic indeces calculation by executive results of the test tasks.

Автоматизація інформаційного наповнення електронної дисципліни у системі moodle

Розглянуто метод автоматизації наповнення лекторами електронних курсів навчальними матеріалами. 

Considered the methods automated filling by the lectors of electronic courses the educational materials.