Інформаційна система навчального центру

2023;
: cc. 23 - 45
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж
2
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж
3
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж,
4
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра вищої математики
5
Університет Оснабрюка, Інститут комп’ютерних наук, Німеччина; Житомирський держаний університет імені Івана Франка, кафедра професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління, Україна

Мета дослідження – розроблення інтелектуальної інформаційної системи навчального центру засобами мови програмування Python і фреймворку Django, системи баз даних SQLite та чат-ботом зі штучним інтелектом ChatGPT. Розроблювана система повинна полегшити взаємодію користувачів різних типів із навчальними/тренінговими центрами задля здобуття нових необхідних навичок. Як відомо, сьогодні з кожним днем відкриваються все нові та нові навчальні центри, які надають свої послуги з вивчення тієї чи іншої здібності. В зв’язку з виникненням пандемії всі такі навчальні центри переводять свої заняття в онлайн-режим і власне потреба вирішення такого типу питання виникає все частіше. У роботі здійснено аналітичний огляд літературних джерел, виконано порівняння відомих засобів виконання, тобто так званих систем- аналогів, перевірку на актуальність функціонування такого типу системи. Окрім цього, побу- довано дерево цілей, в якому чітко окреслено загальну мету, а саме – оптимізацію усіх процесів навчального центру. Крім того, не менш важливим кроком є опис вимог, який здійснюється у цій роботі за допомогою методології RUP для інтелектуальної інформаційної системи навчального центру. Здійснено також визначення категорії користувачів та побудову узагальненої моделі функціонування системи в навколишньому середовищі. Для розроблення системи проаналізовано можливі методи і програмних засобів для створення та розгортання системи. Вибрано найопти- мальніші методи для цього випадку, а саме метод синтезу програмного забезпечення та метод використання готових рішень, адже їх застосування дасть можливість розробити систему з нуля на необхідних компонентах та інтегрувати вже готову систему з інтелектуальним компонентом. Надалі перераховано можливі варіанти інтегрування готових інтелектуальних компонент та вибрано систему чатів зі штучним інтелектом, адже це дасть користувачам змогу шукати відповіді на свої запитання, не покидаючи системи, та полегшить навчання для кожного з користувачів

 1. V. Lytvyn, V. Vysotska, L. Chyrun, & L. Chyrun, (2016, August). Distance learning method for modern youth promotion and involvement in independent scientific researches. First International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), 269–274. IEEE. DOI: 10.1109/DSMP.2016.7583557
 2. Piccolo, Gabriele; Pigni, Federico (July, 2018). Information systems for managers: with cases (Edition 4.0 ed.). Prospect Press, p. 28. ISBN 978-1-943153-50-3.
 3. What is Information Systems or Information Services (IS)? Definition from Techopedia. URL: https://www.techopedia.com/definition/1027/information-systems-or-informationservices-is.
 4. What is IS? URL: https://www.techtarget.com/whatis/definition/ISinformation-system-or-information- services.
 5. Information                   Services.                   Directory.                   Australian                   Government.                   URL: https://www.directory.act.gov.au/ccexternal_5.1/webdir/cgi-bin/.
 6. Information Services. Ramsey County. URL: https://www.ramseycounty.us/.
 7. Rajkumar A., & Sathish Kumar R. (2016). Design of a Learning Management System for Engineering Colleges. International Conference on Electrical, Electronics, and Optimization Techniques, Chennai, 358–362.
 8. Singh L. & Bhatt R. (2020). Implementation of Learning Management System: A Systematic Review. 11th International Conference on Computing, Communication and Networking Technologies, Kharagpur, India, 1–6.
 9. Mukherjee A., Chakraborty S., & Basu S. (2015). Design of a Learning Management System for Open and Distance Learning. International Conference on Computational Intelligence and Networks (CINE), Bhubaneswar, India, 111–115.
 10. Guralnik D. (2009). Learning Management Systems, International Conference on Systems, Man and Cybernetics, San Antonio, TX, USA,  3632–3637.
 11. Tabrizi S. S. & Farsi. M. A. (2015). An empirical study of learning management systems in higher educationю International Journal of Information and Learning Technology, Vol. 32, No. 4,  207–220.
 12. Conole G. (2008). The evolution of technologies: implications for the design and development of university classrooms. Journal of Educational Technology & Society, Vol. 11, No. 3,  1–11.
 13. Prometheus. URL: https://prometheus.org.ua/about-us/.
 14. EdEra. URL: https://www.ed-era.com/courses/.
 15. Accelerator of Medical Information. URL: https://accemedin.com/.
 16. Gohigher. URL: http://gohigher.org/about/.
 17. Otmechalka. URL: https://en.otmechalka.com/.
 18. Coursera – We envision a world where anyone, anywhere has the power to transform their lives through learning. URL: https://about.coursera.org/.
 19. Jurafsky D., & Martin J. H. (2019). Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition. Pearson. New Jersey, USA. 3rd edition .
 20. Shakhovska N., Vysotska V., & Chyrun, L. (2017). Intelligent systems design of distance learning realization for modern youth promotion and involvement in independent scientific researches. Advances in Intelligent Systems and Computing,    175–198. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-45991-2_12
 21. Shakhovska N., Vysotska V., & Chyrun L. (2016). Features of e-learning realization using virtual research laboratory. XIth International Scientific and Technical Conference Computer Sciences and Information Technologies, CSIT,  143–148. IEEE. DOI: 10.1109/STC-CSIT.2016.7589891
 22. Bublyk M., Slava O., Vysotska V., Kolyasa L., Vlasenko O. World Universities Strategic Analysis Based on Data from the QS World University Rankings. CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3373,  354–375.
 23. Slyusarenko N., et. al. (2021). Professional competence building of the entrepreneurs through improving the quality of business education. International Journal of Entrepreneurship, 25(7).
 24. Vaskivska, H. O., Palamar, S. P., Vlasenko, O. M. (2019). Нealth in the civic students’ value system: empirical analysis. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960), 72(10),  1947–1952.
 25. Veres Oleh, Ilchuk Pavlo, Kots Olha, Levus Yana, Vlasenko Olha (2022). Recommendation System for Leisure Time-Management in Quarantine Conditions, CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3312,  263–282.
 26. Basyuk T., et al. (2022). Features of designing and implementing an information system for studying and determining the level of foreign language proficiency, CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3312,  212–225.