супутникова градієнтометрія

Визначення зональних гармонічних коефіцієнтів методом регуляризації

Побудовано глобальні зональні гармоніки до 250 порядку за даними супутникової градієнтометрії. Наведено варіант регуляризації за Тіхоновим для отриманого розв’язку. Приведено порівняння зі схожими моделями та їх відповідність до певного порядку.

Редукування вертикальних градієнтів сили тяжіння на сферичну поверхню

Протягом 2009–2013 рр. вперше проводились супутникові вимірювання тензора других похідних потенціалу сили тяжіння у рамках супутникової місії GOCE. В результаті цього були отримані різноманітні набори даних, такі як: тензори других похідних у різних системах, параметри орбіти супутника, первинні моделі гравітаційного поля Землі. Порівняно з прямим підходом, просторовим підходом та підходом часових серій побудова сферичної рівномірної сітки градієнтів дає можливість розробити ортогональні співвідношення, використовуючи продовження вгору/вниз на сферичну поверхню.