Визначення зональних гармонічних коефіцієнтів методом регуляризації

2013;
: pp. 10 - 12
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.010
Надіслано: Серпень 01, 2013
1
Кафедра геодезії. Інститут геодезії. Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний Університет «Львівська політехніка»

Побудовано глобальні зональні гармоніки до 250 порядку за даними супутникової градієнтометрії. Наведено варіант регуляризації за Тіхоновим для отриманого розв’язку. Приведено порівняння зі схожими моделями та їх відповідність до певного порядку.

  1. Зазуляк П.М., Гавриш В.І. Євсєєва Е.М., Йосипчук М.Д, Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань // – Львів: Вид-во "Растр-7", 2007. – 408 с.
  2. Тихонов А.Н. Арсенин В.Я., Методы решения некорректных задач. // Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 2-е издание. – 1979.
  3. http://icgem.gfz-potsdam.de/ICGEM/evaluation/evaluation.html. Спектральні характеристики глобальних моделей
  4. Th. Gruber, R. Rummel., O. Abrikosov, R. van Hees, GOCE High Level Processing Facility GOCE Level 2 Product Data Handbook // The European GOCE Gravity Consortium EGG-C. – 2010. – 77 p.