супутникові дані

Застосування геоелектричних та дистанційних методів для пошуків рудних корисних копалин

Аналізуються результати експериментальної апробації геоелектричних методів становлення короткоімпульсного електромагнітного поля (СКІП), вертикального електрорезонансного зондування (ВЕРЗ), а також технології обробки та інтерпретації супутникових даних з метою “прямих” пошуків рудних корисних копалин і водоносних колекторів.

Можливості мобільных геофізичних технологій при пошуках і розвідці нафти та газу

Мобільна геофізична технологія включає спеціальний метод обробки даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), картування методом становлення короткоімпульсного поля (СКІП), метод вертикального електрорезонансного зондування (ВЕРЗ). Включення такої технології в традиційний комплекс пошукових геолого-геофізичних методів буде сприяти як мінімізації фінансових витрат на вирішення нафтогазопошукових задач, так і істотного скорочення часу на їх практичну реалізацію.

Технологія частотно-резонансної обробки даних дистанційного зондування землі: результати апробації на рудних родовищах Австралії та Південної Америки

Аналізуються результати експериментальної апробації мобільної та оперативної технології частотно-резонансної обробки та інтерпретації (дешифрування) даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з метою „прямих” пошуків корисних копалин різного виду на рудних родовищах Австралії та Південної Америки.