Можливості мобільных геофізичних технологій при пошуках і розвідці нафти та газу

1
Інститут прикладних проблем екології, геофізики та геохімії
2
Інститут прикладних проблем екології, геофізики та геохімії
3
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Мобільна геофізична технологія включає спеціальний метод обробки даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), картування методом становлення короткоімпульсного поля (СКІП), метод вертикального електрорезонансного зондування (ВЕРЗ). Включення такої технології в традиційний комплекс пошукових геолого-геофізичних методів буде сприяти як мінімізації фінансових витрат на вирішення нафтогазопошукових задач, так і істотного скорочення часу на їх практичну реалізацію.

  1. Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. Электрорезонансное зондирование и его использование для решения задач экологии и инженерной геологии // Геологический журнал. - 2003. -  №  4. - С. 24-28.
  2. Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. Экспресс-технология «прямых» поисков и разведки скоплений углеводородов геоэлектри­ческими методами: результаты практического применения в 2001-2005 гг. // Геоинформатика. – 2006. – № 1. – С. 31-43.
  3. Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н., Червоный Н.П. Экспресс-технология прямых поисков и разведки скоплений углеводородов геоэлектрическими методами // Нефтяное хозяйство. –2008. – № 2. – С. 28-33.
  4. Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. Новые возможности  оперативной оценки перспектив нефтегазоносности разведочных площадей, труднодоступных и удаленных территорий, лицензионных блоков // Геоинформатика. – 2010. – № 3. – С. 22-43.
  5. Шуман В.Н., Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. Радиоволновые зондирующие сис­темы: элементы теории, состояние и перспектива // Геоинформатика. – 2008. – № 2. – С.  22-50.