система технічного зору

Алгоритм первинного розпізнавання об’єктів в системі управління складом

У даній статті досліджено особливості роботи систем управління складом. Запропоновано алгоритм первинного розпізнавання об’єктів в комірках складу. Наведено принципи та реалізацію власної програмної системи управління складом з використанням технології комп’ютерного зору.

Development of an Algorithm and Software System for Facing Panels Accounting on Production Lines

This paper aims to develop and implement an algorithm and an automated software system for the auto- matic accounting process of external facing panels during transportation on line conveyors. The method described in this paper is designed to simplify the process of production and accounting of wall-facing panels. This method can also serve as a model for implementing other manufacturers. The developed  algorithm consists of the following steps: obtaining a video stream in real-time or from a file and its targeted processing and determining the number of moving objects of interest.

Extraction of ideogram features for diagnosing chromosomal abnormalities

This paper proposes an approach to the detection and extraction of specific features in an ideogram image. Ideogram is a depiction of a healthy chromosome used in a karyotyping process - a procedure designed to diagnose chromosomal abnormalities.

Extraction of ideogram features is a part of a general algorithm for the detection of chromosomal abnormlities. According to the general algorithm, both chromosomes and ideograms have to be parsed and converted into a single data format for further comparison.

Development of a Video Surveillance System for Motion Detection and Object Recognition

This article explores the development of a video surveillance system that utilizes cuttingedge technology to analyze the video stream in real-time, identify motion, and recognize objects within the video stream. The functionality of this system enables it to provide a high level of accuracy in identifying objects, even in low-light conditions or with low-resolution cameras. The software system has been designed as a user-friendly desktop application with the latest technologies and features that will ensure its relevance and easy maintenance in the future.

Використання комп’ютерного зору для візуальної перевірки якості груш

Візуальний контроль залишається одним з найважливіших та найшвидших методів неінвазивної перевірки продукції та її класифікації за рівнем якості при виробництві та розподілені для споживача. Зазвичай цим займаються кваліфіковані оператори, завдання яких швидко прийняти рішення та встановити факт наявності візуального дефекту. Особливо це актувально в харчовій промисловості. Даний метод має очевидну проблему, а саме – людський фактор. Оскільки не можна не враховувати фактор втоми оператора, його субєктивність при вибору допустимого рівня відхилення продукту.

Комплексний аналіз техніки навчання на малому наборі даних для задачі класифікації методом оптимізації трійок

Задача класифікації зображень є дуже важливою сучасною проблемою в області комп’ютерного зору. Перші підходи до розв’язання цієї задачі полягали у використанні класичних  алгоритмів.  Незважаючи  на  певний  прогрес,  отриманий,  класичними  підходами, більшість складніших задач класифікації зображень залишались нерозв’язаними до моменту використання алгоритмів машинного навчання. Перші спроби застосування машинного навчання до задачі розпізнавання зображень допомогли класифікувати набори ознак, які опрацювати прямими алгоритмами не вдавалось.

Software Implementation of the Algorithm for Recognizing Protective Elements on The Face

The quarantine restrictions introduced during COVID-19 are necessary to minimize the spread of coronavirus disease. These measures include a fixed number of people in the room, social distance, wearing protective equipment. These restrictions are achieved by the work of technological control workers and the police. However, people are not ideal creatures, quite often the human factor makes its adjustments.

Автоматизація вимірювань у механічному гірокомпасі

Мета роботи полягає у розробці автоматизованої вимірювальної системи в механічному гірокомпасі за допомогою спеціально розробленого апаратного та програмного забезпечення для того, щоб полегшити експлуатацію приладу та мінімізувати похибки спостерігача. Розроблений комплекс передбачає автоматизацію лише для часового методу, так як для методу поворотної точки необхідно постійно контактувати з навідним гвинтом тахеометра.

Software Implementation of Gesture Recognition Algorithm Using Computer Vision

This paper examines the main methods and principles of image formation, display of the sign language recognition algorithm using computer vision to improve communication between people with hearing and speech impairments. This algorithm allows to effectively recognize gestures and display information in the form of labels. A system that includes the main modules for implementing this algorithm has been designed.

Дослідження методів виявлення об’єктів на відеозображеннях

Завдання виявлення об’єктів на відеозображеннях характерна для сучасних систем технічого зору (СТЗ), орієнтованих на різні функціональні застосування. Виявляти об`єкти можна як на статичних відеозображеннях, так і на виділених з відеопотоку кадрах. За своєю суттю виявлення об’єктів на відеозображенні, як правило, означає виявлення яскравісних чи кольорових неоднорідностей, які на подальших етапах можна трактувати як фізичні об`єкти.