система теплопостачання

Моделювання роботи гібридного сонячного колектора в системі теплопостачання

Стаття  присвячена дослідженню та моделюванню ефективності гібридного сонячного колектора в системі теплопостачання, що складається з двох окремих блоків, а саме теплового акумулятора та плоского сонячного колектора, які з’єднані між собою трубопроводами. Дослідження включає аналіз та розрахунок теплових параметрів системи в проміжку однієї доби та визначення оптимальних значень витрати теплоносія в сонячному колекторі та маси теплоносія в тепловому акумуляторі з метою досягнення максимальної теплової ефективності.

Використання нанорідини «вода-TiO2» у горизонтальному колекторі Slinky теплового насосу

У роботі досліджено гідродинаміку нанорідини «вода-TiO2» в горизонтальному колекторі Slinky Ø 32 × 3 мм теплового насосу, а також теплопередачу від річкової води до нанорідини. Нанорідина «вода-TiO2» має привабливі можливості щодо застосування у енергетичній галузі завдяки своїм підвищеним тепловим властивостям. Вивчено теплофізичні та гідродинамічні характеристики теплоносія з наночастинками TiO2 сферичної форми у діапазоні температур від 2 до 12,5 °C. Чисельні дослідження виконано в діапазоні зміни концентрації наночастинок від 0,3 до 1,3 об.%.

Перспективи розвитку геотермальної енергетики Львівщини

Дані геологорозвідувальних робіт, які проводилися у Львівській області, дозволяють говорити про значний енергетичний потенціал геотермальних вод у цьому регіоні. На цей час виявлено 6 свердловин, в яких на глибині понад 3000 м температура геотермальних вод досягає 120 оС. Проте на сьогоднішній день енергетичний потенціал геотермальних вод Львівщини не використовується як з технічних так і економічних причин. В даній статті, опираючись на досвід країн з розвинутою геотермальною енергетикою, зроблено аналіз найпоширеніших схем використання геотермальних ресурсів.