tailings solution

ОДЕРЖАННЯ МАГНІЮ ФОСФАТУ З РІДКИХ МАГНІЄВМІСНИХ ВІДХОДІВ КАЛІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ

Досліджено  технологічні  аспекти  нового  способу  одержання  магнію  фосфату,  що ґрунтується  на  взаємодії  магнію  хлориду  із  рідкого  відходу  перероблення  калійних  руд  і натрію  фосфату.  Вивчено  вплив  умов  осадження  кристалогідрату  магнію  фосфату, промивання  одержаного  осаду  і  його  сушіння  на  вихід  та  якість  продукту.  Вибрано раціональні  технологічні  параметри  реалізації  основних  стадій.

Політермічна кристалізація солей із розчину калуського хвостосховища

In this article yields and sequence of crystallization of salts during cooling degreeal partially evaporated solution Каlush tailings were studied. Installed cooling temperature regimes which will provide obtaining sodium chloride, potassium-magnesium fertilizer, epsomite etc. Досліджено виходи і послідовність кристалізації солей під час ступеневого охолодження частково випаруваних розчинів Калуського хвостосховища. Визначено температурні режими охолодження, які забезпечать одержання натрію хлориду, калійно-магнієвого добрива, епсоміту тощо.

Дослідження процесу екстрагування магнію хлориду із суміші солей водними розчинами ізопропілового спирту з наступною кристалізацією кондиційного бішофіту

In this paper the experimental results of extraction magnesium chloride from solid intermediate product of processing of solution Stebnik's tailings with using 87.4...89.5 % aqueous solutions of isopropyl alcohol in the mass ratio between the solid and liquid phases 1:2.0...5.0 and the distillation of isopropyl alcohol with obtained solutions are presented. It is shown that the necessary conditions for obtaining of conditioned bischofite are the content in extractant 89.5 wt. % of isopropyl alcohol and the weight ratio between the solid and liquid phases that is equal 1:3,0...1:3.5.