температура розм‘якшення

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ УМОВ ОДЕРЖАННЯ НАНОКОМПОЗИТІВ ПА6/ММТ НА ЇХ ТЕРМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

В роботі досліджено вплив додаткового термічного і термомеханічного оброблення нанокомпозитів ПА6/ММТ, одержаних з форміатного розчину, на їх термостійкість та технологічні властивості. Термічним аналізом встановлено, що нагрівання нанокомпозиту до температури 250 °С та оброблення його на капілярному пластометрі ИИРТ за температури 230 °С підвищують ступінь кристалічності та термостійкість зразків.

Bitumen Production via Tar Oxidation in the Presence of Petroleum Resin with Fluorine-Containing Groups

The tar oxidation process has been studied at 523 K, air flow rate of 2.0; 2.5 and 5.0 h-1 and process time of 6, 9 and 12 h in the presence of 2.5; 5.0 and 7.5 mas % (to calculate for the raw material)of petroleum resin with fluorine atoms. The tar is the residue of black oil vacuum distillation obtained from the oils of Western-Ukrainian fields. The effect of process conditions on the characteristics of obtained bitumen has been determined. The structural-group composition of blown bitumen has been examined.

Полімерні композити на основі епоксиднoї смоли з мінеральними наповнювачами модифікованими тетраетоксисиланом

Наведені результати дослідження межі міцності, температури розм‘якшення і водопоглинання полімерних композитів на основі епоксидної смоли (ЕД-20), що містить немодифіковані і модифіковані тетраетоксисиланом (ТЕОС) мінерали діатоміт і андезит. Порівнянням експериментальних результатів встановлено, що композити з модифікованим наповнювачем характеризуються кращими технічними параметрами у порівнянні з аналогами з немодифікованим наповнювачем.