термінологія

Особливості родо-видових відношень складених термінів із семою ‘вода’

Статтю присвячено аналізові особливостей родо-видових відношень складених термінів із семою ‘вода’ в науково-технічній термінології.

Difficult cases of use of computer terms in the genitive case second declension masculine

Статтю присвячено проблемам сучасної української термінології, зокрема розглянyто вживання закінчень родового відмінка в комп’ютерних термінах ІІ відміни чоловічого роду. Особливу увагу звернено на використання терміноодиниці макрос, щодо якої є сумніви у виборі флексі

Відображення структурних відношень реєстру тремінологічних словників у базах даних

Проаналізовано взаємозв’язки між реєстровими одиницями термінологічних словників та запропоновано варіант їх відображення у лексикографічній базі даних.
 

Тематичний кросворд як інтерактивний засіб вивчення термінології навчальної дисципліни

Проаналізовано доцільність застосування кросвордів у навчальному процесі вищої школи. Розглянуто особливості створення кросворду за допомогою модуля JCross програми Hot Potatoes та проблеми його інтеґрації у Moodle. Effectuality of crossword using in higher education is analyzed. Features of Hot Potatoes JCross application for the crossword generation and problems of its integration with Moodle are under consideration.