tourism infrastructure

Особливості побудови інформаційних технологій моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів

In this research a number of important scientific and applied problems associated with the development of information technology for simulation based on physical analogies for objects of tourism industry and information and communication infrastructure are solved. The processes of integration of these technologies n an appropriate information system modeling for the study and construction of effective tourism and information and commu¬nication systems.

Інтелектуальна система аналізу екскурсійних маршрутів

Створено інтелектуальну систему аналізу екскурсійних маршрутів. На її основі розроблено базу знань для дорадчого засобу вибору екскурсійного маршруту. Проаналізовано результати останніх досліджень технологій аналізу даних просторового переміщення туристів. Розроблено засоби збирання, обробки та аналізу даних про переміщення та витрати туристів під час екскурсій. Отримані результати комп’ютерних розрахунків дають змогу визначити тенденції в прийнятті рішень туристами на екскурсіях та стануть основою бази знань майбутньої експертної системи оптимізації екскурсійного маршруту.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЛЬВІВЩИНИ

Проаналізовано основні параметри готельного господарства Львівщини. Досліджено структуру готельного господарства за типами готельних закладів і одноразовою місткістю, територіальним розташуванням, категоріями, обслуговуваними сегментами. Оцінено результати діяльності категорованих засобів розміщування. Виявлено тенденції розвитку готельного господарства Львівської області.