transmission

Вплив тертя між елементами двомасового маховика на коливальні явища у трансмісії автомобіля

Автовиробники при проєктуванні нових автомобілів, все частіше стикаються з необхідністю зменшення ваги складових компонентів, щоб досягти потрібного рівня споживання палива та екологічних норм. Як наслідок проєктуються і виготовляються двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ) з невеликою кількістю циліндрів, що дозволяє досягти збільшення вихідної потужності за рахунок підвищення тиску в циліндрі та більш ефективного згорання палива. В результаті цього на колінчастому валу виникають крутильні коливання, які передаються і негативно впливають на трансмісію, передчасно виводячи її з ладу.

Вплив інтенсивності розгону автомобіля на навантаженість елементів двомасового маховика і трансмісії

Сучасні високомоментні низькообертові двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ) генерують крутильні коливання близькі за частотою збурення до власних частот коливань ланок коробок передач (КП). Ефективне поглинання таких коливань вимагає нового конструктивного виконання демпфера крутильних коливань між ДВЗ і КП, що реалізовано у вигляді двомасового маховика (ДММ). Однією з головних причин виходу з ладу ДММ є руйнування його пружних ланок.

Mathematical modeling of Leptospirosis spread in Malaysia

Leptospirosis is a zoonotic disease that is caused by the pathogen Leptospira, and it can spread indirectly or directly from infected animals to humans.  According to the official statistics from the Malaysian Ministry of Health, leptospirosis outbreaks appeared to be in the most critical condition in the recent few years.  The Susceptible--Infected--Recovered compartmental model and its extensions have been applied widely in disease modeling.  This paper aims to present a compartmental model for leptospirosis spread in Malaysia.  Using this approach, an epidemiological model is formulated

Oscillation processes in a transmission with a dual-mass flywheel while moving a car from rest

Problem statement. A wide range of modern engines, gearboxes, and mass-dimension characteristics of a car requires the development of efficient algorithms and methods of designing dual mass flywheels (DMFs) for the given transmission parameters. Improper selection of the design parameters of the DMF can lead to a deterioration of its properties and, consequently, to the increase of vibrations, reduction of the lifetime of the gearboxes, etc.

Justification of Efficiency of Elliptical Gear Train in Device for Speed Changes Management

The article analyses the functioning of epicyclical gear train with closed circuit hydrosystem, where the driving element is the sun gear and driven one is the carrier or vice versa. Control element is the ring gear, which rotates or can be stopped by the closed circuit hydrosystem.
We have conducted a theoretical research of efficiency in such epicyclical gear train. Using the means of computer modelling, we have obtained graphical dependences of the transmission efficiency from its parameters.

Розрахунок затискних механізмів технологічних пристроїв односторонньої та двосторонньої дії з плунжерами

Для дослідження причинно-наслідкових взаємозв’язків між параметрами обробки та якістю поверхневого шару у процесі фрикційного зміцнення деталей машин використано діаграму Ісакави.