управління міграцією

Причини еміграційних процесів у країнах Вишеградської групи

Проаналізовано особливості еміграційних процесів у країнах Вишеградської групи до їхнього вступу, в ході вступу та після вступу в ЄС. З’ясовано відмінності в соціально-економічному розвитку й рівні народжуваності у країнах Західної Європи та країнах Вишеградської групи. Виокремлено циклічні і структурні причини еміграційних процесів у країнах Вишеградської групи.

МІГРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: АНАЛІТИЧНІ ТА СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО МІГРАЦІЮ В УКРАЇНІ

Необхідність вироблення спільних управлінських рішень, націлених на керованість, передбачуваність та корисність міграційних процесів вимагає пізнання нового наукового напряму – міграційного менеджменту. Ефективний міграційний менеджмент призваний забезпечувати створення міцного фундаменту для стабілізації турбулентності сучасного світу.  Це досягається завдяки використанню потенціалу міграції для розвитку,  запобіганню її ризикам, зменшенню її негативних наслідків.