управління природокористуванням

Екологічна безпека як складова державної політики України: понятійно-термінологічний аспект

Проаналізовано основні підходи до визначення поняття “екологічна безпека” та розкрито їх нормативно-правове трактування. Розглянуто складові екологічної політики в демократичному суспільстві. Показано особливості становлення та здійснення екологічного управління в Україні. Розглянуто структуру екологічного управління. З’ясовано основні проблеми екологічної безпеки України.

THE LIFE PATH AND SCIENTIFIC PRIORITIES OF PROFESSOR TAMERLAN SAFRANOV

The life path and the range of scientific interests of Professor Tamerlane Safranov are described. The main results of the scientific research in the field of organic geochemistry, hydrogeochemistry, environmentology, optimization of nature management and environmental education are presented.