THE LIFE PATH AND SCIENTIFIC PRIORITIES OF PROFESSOR TAMERLAN SAFRANOV

EP.
2018;
: cc.210-214
Автори:
1
Odessa State Environmental University

The life path and the range of scientific interests of Professor Tamerlane Safranov are described. The main results of the scientific research in the field of organic geochemistry, hydrogeochemistry, environmentology, optimization of nature management and environmental education are presented.

[1] Gotgilf A. V., Afanaseva V. N., Safranov T. A., Subbota M .I. Gidrogeologicheskie predposyilki neftegazonosnosti: monografiya. Dushanbe: Donish, 1975. (in Russian)
[2] Buzurukov D. D., Kreydenkov G. P., Safranov T. A. Neftegazonosnost paleogenovyih otlozheniy Tadzhikskoy depresii: monografiya. Dushanbe: Donish,1978. (in Russian)
[3] Gurevich A. E., Afanaseva V. N., Safranov T. A. Davlenie plastovyih flyuidov: monografiya. Lenigrad: Nedra, 1987. (in Russian)
[4] Zorkin L. M., Safranov T. A., Subbota M. I. Podzemnyie vodyi neftyanyih i gazovyih mestorozhdeniy SSSR: spravochnik. Moskva.: Nedra, 1989. (in Russian)
[5] Ilinskaya V. V., Deymontovich E. B. i dr. Fizikohimicheskaya harakteristika i individualnyiy sostav neftey i kondensatov Sovetskogo Soyuza: monografiya. Moskva: Nedra, 1989. (in Russian)
[6] Tuchkovenko Yu. S., Gopchenko E. D., Loboda N. S. i dr. Aktualnyie problemyi limanov severo-zapadnogo Prichernomorya: monografiya. Odesa: TES”, 2012. (in Russian)
[7] O. Mitryasova, T. Safranov, K. Husieva. Water Security: Monograph. Mykolaiv: PMBSNU – Bristol: UWE, 2016.
[8] Stan i yakist pryrodnoho seredovyshcha pryberezhnoi zony Pivnichno-Zakhidnoho Prychornomoria: monohrafiia // Za red. Safranov T. A., Chuhai A. V. Kharkiv: FOP Panov A. M., 2017. (in Ukrainian)
[9] Safranov T. A. Ekolohichni osnovy pryrodokorystuvannia: navchalnyi posibnyk. Lviv: “Novyi Svit -2000”, 2003. (in Ukrainian)
[10] Poletaieva L. M., Safranov T. A. Monitorynh navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: navchalnyi posibnyk. Kyiv: KNT, 2007. (in Ukrainian)
[11] Nekos V. Iu., Safranov T. A., Nekos A. N. Zahalna ekolohiia ta neoekolohiia: pidruchnyk. Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina, 2010. (in Ukrainian)
[12] Monitorynh dovkillia: pidruchnyk // Za red. V. M. Boholiubova, T. A. Safranova. Kherson: Hrin D. S., 2011. (in Ukrainian)
[13] Otsinka tekhnohennoho vplyvu na heolohichne seredovyshche: pidruchnyk// Za red. T. A. Safranova .Odesa: Ekolohiia, 2012. (in Ukrainian)
[14] Yurasov S. M., Safranov T. A., Chuhai A. V. Otsinka yakosti pryrodnykh vod: navchalnyi posibnyk. Odesa: Ekolohiia, 2012. (in Ukrainian)
[15] Upravlinnia i povodzhennia z vidkhodamy: pidruchnyk / Za red. T. A. Safranova, M. O. Klymenko. Odesa: TES, 2012. (in Ukrainian)
[16] Malovanyi M. S., Boholiubov V. M., Safranov T. A., Shanina T. P., Shmandii V. M. Tekhnoekolohiia: pidruchnyk. Kherson: Oldi-Plius, 2014. (in Ukrainian)
[17] Safranov T. A., Shanina T. P., Hubanova O. R., Prykhodko V. Iu. Upravlinnia ta povodzhennia z munitsypalnymy vidkhodamy: praktykum. Odesa: TES, 2014. (in Ukrainian)
[18] Safranov T. A., Adamenko Ya. O., Prykhodko V. Iu., Shanina T. P., Chuhai A. V., Kolisnyk A. V. Systemnyi analiz yakosti navkolyshnoho seredovyshcha. Pidruchnyk. Odesa: Ekolohiia, 2015. (in Ukrainian)