управлінські рішення

Формування інформаційного забезпечення розвитку вантажних перевезень АТ «Укрзалізниця»

Розвинено методичний підхід до формування показників інформаційної бази роз- витку вантажних перевезень АТ «Укрзалізниця» та її філій, що полягає у розрахунку показників таксономії із обґрунтуванням статичних та динамічних систем. Здійснено просторове і часове порівняння вантажних перевезень виокремлених систем за 2002— 2019 рр. Запропонований методичний підхід може бути використаний не тільки в управлінні вантажними перевезеннями, але й у прийнятті рішень щодо економічного розвитку АТ «Укрзалізниця» та її філій, а також іншими великими компаніями.

Моделювання в cфері вантажних перевезень: амбівалентність управлінських рішень в умовах карантинних обмежень та економічної конкуренції

Запропоновано методику, яка забезпечує обґрунтованість управлінських рішень в умовах економічної конкуренції та амбівалентності дій уряду. Вона складається з 6 етапів: формулювання мети; формування відповідної інформаційної бази; формування експертної групи; безпосереднє проведення опитування; вибір найбільш перспективних варіантів рішень щодо стабілізації ситуації в сфері вантажних залізничних перевезень; проведення оцінки однорідності експертної групи.

Approaches to development and making, management decisions under uncertainty and risk

The article analyzes approaches to development and decision making under uncertainty and risk, which may occur in the line of authority and heads of departments of the State Service of Ukraine of Emergencies. To put in order the process of making management decisions as a combination of formal and informal procedures, to use technology of making decisions rationally, that will make an analysis of previously made decisions, adopts the best management decision.

Operational accounting in management industrial enterprises

Analyzes contemporary approaches to economic accounting division into separate species exposed place and operational records in the enterprise management system, substantiates the need for its consideration as a relatively isolated information system.
There are considered the different approaches to the theoretical validity and practical feasibility of the allocation records management system for managing industrial business.

Calculation by activity (activity-based costing) to drilling enterprise as a knowledge base formaking strategic management decisions

The methods of calculation of costs in the accounting system for the purpose of decision-
making in the strategic development of the company. Revealed differences in the various
methods of systematization of costs and calculation of production costs. The features of
approaches to different methods of calculation costs. Analyzed matching system for collecting
and processing information existing ata point in the methods of management, the
appropriateness of their use in the system of management accounting.