Формування інформаційного забезпечення розвитку вантажних перевезень АТ «Укрзалізниця»

2021;
: cc. 9 - 20
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розвинено методичний підхід до формування показників інформаційної бази роз- витку вантажних перевезень АТ «Укрзалізниця» та її філій, що полягає у розрахунку показників таксономії із обґрунтуванням статичних та динамічних систем. Здійснено просторове і часове порівняння вантажних перевезень виокремлених систем за 2002— 2019 рр. Запропонований методичний підхід може бути використаний не тільки в управлінні вантажними перевезеннями, але й у прийнятті рішень щодо економічного розвитку АТ «Укрзалізниця» та її філій, а також іншими великими компаніями.

 1. Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України. Інформація про Українські залізниці. URL: https://mtu.gov.ua/content/informaciya-pro-ukrainski-zaliznici.html.
 2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 3. Укрзалізниця отримала 12 мільярдів збитку у 2020 році. URL: https://www.epravda.com.ua/news/ 2021/04/9/672846.
 4. “Укрзалізниця” отримала 1,7 мільярда збитків за квартал (2021 р.). URL: https://www.epravda.com.ua/ news/2021/06/22/675206.
 5. Укрзалізниця другий місяць поспіль отримала прибуток. URL: https://www.epravda.com.ua/news/ 2021/06/14/674973.
 6. Редько В. Є., Кердан О. С., Кердан В. Ю. (2019). Формування стратегічних орієнтирів діяльності підприємств залізничного транспорту. Інноваційна економіка, № 7–8. С. 63–68. URL: http://inneco.org/ index.php/innecoua/article/view/185.
 7. Михайличенко К. (2017). Транспортна стратегія у національних інтересах України. Зовнішня тор- гівля: економіка, фінанси, право, № 2, С. 82–94. URL: http://zt.knute.edu.ua/files/2017/02(91)/07.pdf.
 8. Кондратюк М. В., Обруч Г. В., Шушкова Є. В. (2019). Проблеми і перспективи розвитку АТ “Укрзалізниця” в умовах лібералізації ринку залізничних перевезень. Вісник економіки транспорту і промисловості, № 68. С. 94–105. URL: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188485.
 9. Бобиль В. В., Культенко В. В. (2020). Удосконалення логістичного механізму АТ “Укрзалізниця” в умовах реформування галузі. Економіка та держава, № 5. С. 32–36.
 10. Миронович А., Ейтутіс Г., Крищенко С. (2020). Маршрутизація перевезень як фактор підвищення інвестиційної привабливості АТ “Укрзалізниця”. Збірник наукових праць ДУІТ. Серія “Економіка і управління”, № 48. С. 31–37.
 11. Обруч Г. В. Особливості цифрового розвитку АТ “Укрзалізниця”. URL: https://doi.org/10.32838/ 2523-4803/70-1-10.
 12. Проценко В. М. Актуальні проблеми розвитку АТ “Укрзалізниця” та підходи до інтенсифікації управління економічною поведінкою. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-206-213.
 13. Плюта В. (1980). Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях. Методы таксономии и факторного анализа. Москва: Статистика. 151 с.
 14. Івахненко І. С. Застосування таксономічного  аналізу для визначення рівня  платоспроможності підприємства.    URL:    http://www.rusnauka.com/15_NNM_2012/Economics/10_110686.doc.htm.
 15. Айвазян С., Бажаева З., Староверова О. (1974). Классификация многомерных наблюдений. Москва: Статистика, 769 с.
 16. Іляш О. І. (2012). Трансформації системи соціальної безпеки України: регіональний вимір [Текст]: [монографія]. Львів: ПАІС. 592 с.
 17. Офіційний сайт Укрзалізниці. URL: https://www.uz.gov.ua/.
 18. Довідник основних показників роботи регіональних філій ПАТ “Українська залізниця” (2002–2017 роки). 2018. 36 с.
 19. Довідник основних показників роботи регіональних філій АТ “Українська залізниця” (2004–2019 роки). 2020. 39 с.