утилізація

Утилізація систем на основі концентрованої нітратної кислоти, яка містить сполуки йоду

The technological scheme of reprocessing the systems on the basis of concentrated nitrate acid containing compounds of iodine is presented. The offered scheme allows to reach the degree of utilization that exceeds 99 %. Наведено принципову технологічну схему переробки систем на основі концентрованої нітратної кислоти, яка містить сполуки йоду. Схема, що пропонується, дає змогу досягнути ступеня утилізації, що перевищує 99 %. 

Використання асфальтосмолопарафінових відкладів як компонента сировини вісбрекінгу

Приведено результати експериментальних досліджень вісбрекінгу з використанням органічної частини асфальтосмолопарафінових відкладів (АСПВ) як сировинного компонента. Вивчено вплив кількості добавки АСПВ до гудрону на вихід паливних фракцій та їх якісні показники. Кращі результати одержано при додаванні до сировинної суміші 20 % мас. АСПВ. За результатами лабораторного моделювання розроблено пропозиції щодо модернізації промислової технологічної схеми вісбрекінгу з використанням сумішевої сировини. Проведено аналіз економічних показників модернізованого процесу.