вбудовані системи

Покращення стиснення коду для мікроконтролерів ARM Cortex M за допомогою попередньої фільтрації

Протягом останніх десятиліть розмір коду уже не є обмеженням, за винятком малих вбудованих систем. ARM Cortex M – типова архітектура мікроконтролерів у таких системах. Запропоновано простий, але ефективний підхід для покращення стиснення коду алгоритмом загального призначення Deflate, оснований на попередній фільтрації двійкового коду Thumb2. Він перетворює перед стисненням інструкції BL (перехід зі збереженням адреси повернення), що вказують на ту саму ефективну адресу, і відновлює оригінальні коди операцій після декомпресії.

ВБУДОВАНА ІОТ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ В ІОТ ІНФРАСТРУКТУРІ SMART CITY

Запропоновані концептуальні рішення та апаратно-програмні засоби для дистанційного керування дорожнім рухом. Обґрунтований гібридний багаторівневий підхід до реалізації ІоТ інфраструктури дозволить реалізувати масштабовані ІоТ інфраструктури з інтеграцією в хмарні технології та сервіси. Локалізація апаратно-програмних засобів керування дорожнім рухом на нижньому рівні ІоТ інфраструктури в безпосередньому наближенні до пристроїв збирання даних забезпечує формування керуючих впливів в реальному часі та розвантажує канали зв’язку на верхніх рівнях архітектури ІоТ інфраструктури.

Embedded Systems Multimedia Framework for Microcontroller Devices

The presented  paper attempts to establish a generalized approach to the development of embedded systems multimedia applications. It is formalized in the form of a framework that defines rules and recommenda- tions for a developer on how to implement specific pieces of software that work with multimedia data. The basis for the development process is the division of the system’s func- tionality into stages with the following development of each stage. The framework also defines how touch sensor events may be elaborated.