ВБУДОВАНА ІОТ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ В ІОТ ІНФРАСТРУКТУРІ SMART CITY

1
The National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
2
The National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Запропоновані концептуальні рішення та апаратно-програмні засоби для дистанційного керування дорожнім рухом. Обґрунтований гібридний багаторівневий підхід до реалізації ІоТ інфраструктури дозволить реалізувати масштабовані ІоТ інфраструктури з інтеграцією в хмарні технології та сервіси. Локалізація апаратно-програмних засобів керування дорожнім рухом на нижньому рівні ІоТ інфраструктури в безпосередньому наближенні до пристроїв збирання даних забезпечує формування керуючих впливів в реальному часі та розвантажує канали зв’язку на верхніх рівнях архітектури ІоТ інфраструктури. Запропоновано технологію формування керуючих впливів для дистанційного керування дорожнім рухом, яка базується на розробленій системі АТ команд для розвертання веб-серверу та генерації веб-сторінок засобами вбудованої ІоТ платформи на сучасних мікроконтролерах. Запропонована технологія дозволяє формувати керуючі впливи в режимі реального часу, в зручному для сприйняття текстовому форматі з використанням веб-інтерфейсу в локальному домені ІоТ інфраструктури та дозволяє візуалізувати інформацію на віддалених дисплеях і інформаційних дошках, а також на дисплеях вбудованих в апаратуру автомобільних засобів. Запропонована технологія може бути використана для інформування учасників дорожнього руху про критичні ситуації, а також вбудована в розумні світлофори в системах дистанційного керування дорожнім рухом, або використана для реалізації віртуальних світлофорів. Запропонована технологія реалізована у вигляді експериментального макету вбудованої ІоТ платформи.

[1] I. Klymenko, A. Gaidai, S. Nikolskyi, V. Tkachenko, “The Architectural Concept Of The Monitoring System On The Basis On A Neuron Module IoT Data Analytics”, Adaptive systems of automatic control, p. 111-123, 2022, doi:10.20535/1560-8956.41.2022.271355.

[2] Lim C., Kim K.-J., Maglio P., “Smart cities with big data: Reference models, challenges, and considerations”, Cities, p. 86–99, 2018, doi:10.1016/j.cities.2018.04.011.

[3] A. Bagwari, J. Bagwari, T. Anand, B. Chaurasia, R.P.S. Gangwar, M. Kamrul Hasan, “The Role of IoT in Smart Technologies”, 2022, doi:10.1201/9781003045809-6.

[4] F. Al-Turjman, A. Malekloo, “Smart parking in IoTenabled cities: A survey”, Sustainable Cities and Society, 2019, doi:10.1016/j.scs.2019.101608.

[5] A. Hilmani, A. Maizate, L. Hassouni “Automated Real-Time Intelligent Traffic Control System for Smart Cities Using Wireless Sensor Networks”, Wireless Communications and Mobile Computing, 2020, doi:10.1155/2020/8841893.

[6] V. Miz, V. Hahanov, “Smart traffic light in terms of the Cognitive road traffic management system (CTMS) based on the Internet of Things”, Proceedings of IEEE East West Design & Test Symposium (EWDTS 2014), 2014, doi:10.1109/EWDTS.2014.7027102.

[7] G. Oguntala a, R. Abd-Alhameed a, S. Jones a, J. Noras a, M. Patwary b, J. Rodriguez, “Indoor location identification technologies for real-time IoT-based applications: An inclusive survey”, Computer Science Review, 2018, p. 55- 79, doi:10.1016/j.cosrev.2018.09.001.

[8] M. Alias, D. Dzaki, N. Din, S. Deros, R. Passarella, A. Chaai, “IoT-Based Transmission Tower Monitoring Communications and Visualization Platform”, 2022 IEEE Symposium on Future Telecommunication Technologies (SOFTT), 2022, doi:10.1109/SOFTT56880.2022.10010 295.

[9] A. Ali, M. Khan, N. Bolong, K. Maarof, S. Tanalol, “Conceptual and design framework for smart stormwater filtration”, 2020 IEEE 2nd International Conference on Artificial Intelligence in Engineering and Technology (IICAIET), 2020, doi:10.1109/IICAIET49801.2020.9257828.

[10] Z. Tengfei, L. Qinxiao, M. Fumin, “Remote control system of smart appliances based on wireless sensor network”, 25th Chinese Control and Decision Conference (CCDC), p. 3704– 3709, 2013, doi:10.1109/ccdc.2013.6561592.

[11] L. Vukonić, M. Tomić, “Ultrasonic Sensors in IoT Applications”, 45th Jubilee International Convention on Information, p. 415-420, 2022, doi:10.23919/MIPRO55190.2022.

[12] A. Hilmani, A. Maizate, L. Hassouni, “Automated Real-Time Intelligent Traffic Control System for Smart Cities Using Wireless Sensor Networks”, Wireless Communications and Mobile Computing, 2020, doi:10.1155/2020/8841893.

[13] I. Muraviov, V. Taraniuk, I. Klymenko, “Making an ІoT development platform from a simple microcontroller demonstration board”, Information, Computing, and Intelligent systems, p. 68 – 76, 2020, doi:10.20535/2708- 4930.1.2020.216065.