відпрацьована олива

Вивчення процесу очищення відпрацьованих мотор-них олив у присутності кристалічного карбаміду

У роботі описано результати з вивчення процесу очищення відпрацьованих мінеральних і напів-синтетичних моторних олив у присутності кристалічного карбаміду. Вивчено вплив основних чинників керування процесом (кількості основного реагенту, тривалості та температури) на зміну експлуатаційних властивостей очищених моторних олив. За встановлених оптимальних умов очищено відпрацьовані мінеральні та напівсинтетичні моторні оливи для бензинових й дизельних двигунів.

Дослідження властивостей напівсинтетичної моторної оливи Сastrol 10w-40 після використання у дизельному двигуні

Проведені дослідження експлуатаційних властивостей нової та відпрацьованої напівсинтетичної моторної оливи Castrol 10W-40 для дизельних двигунів автомобілів комерційного класу використання. Наведені результати дериватографічного та ІЧ-спектроскопічного досліджень. За допомогою рентгенофлуоресцентного аналізу встановлено склад неорганічної частини досліджуваних напівсинтетичних олив.

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ РЕГЕНЕРАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ МІНЕРАЛЬНИХ МОТОРНИХ ОЛИВ

Розглянуто основні методи регенерації відпрацьованих мінеральних моторних олив, зокрема фізичні, хімічні, фізико-хімічні методи. Проведено функціонально-вартісний аналіз методів регенерації відпрацьованих мінеральних моторних олив за допомогою галузевих експертів. Функціонально-вартісний аналіз полягає в методі парних порівнянь та передбачає процес ранжирування вибраних характеристик за ступенем важливості (вагомості). Для цього кожній характеристиці присвоюється певний індекс.

Комплексний метод регенерації відпрацьованих мінеральних моторних олив

Розроблено поточну схему комплексного методу регенерації відпрацьованих мінеральних моторних олив (ВММО), який включає процес термоокиснювальної регенерації, вакуумну перегонку та доочищення регенерованої оливи карбамідом. Встановлено, що регенеровані оливи можуть використовуватись, як базові оливи, а побічні продукти процесу – відгін та залишок – можуть використовуватись для виробництва палива та бітуму, відповідно.

Термоокиснювальна регенерація відпрацьованих мінеральних моторних олив

Вивчено фізико-хімічні властивості та груповий склад відпрацьованих мінеральних моторних олив М-10ДМ та NORMAL 15W40, а також фракцій, одержаних внаслідок їх термоокиснювальної регенерації. Наведено результати ІЧ-спектроскопічного та рентгенофлуоресцентного аналізу відпрацьованих олив та одержаних фракцій. Описано зміну складу і властивостей регенерованих олив внаслідок термоокиснювальної регенерації.

Застосування вакуумного розділення в технології регенерації відпрацьованих мінеральних олив

Вивчено фізико-хімічні властивості та груповий склад відпрацьованих мінеральних моторних олив М-10ДМ та NORMAL 15W40, а також фракцій, одержаних в результаті їх вакуумного розділення. Наведено результати ІЧ-спектроскопічного та рентгенофлуоресцентного аналізу відпрацьованих олив та виділених фракцій. Описано зміну складу й властивостей фракцій виділених з відпрацьованих олив внаслідок їх вакуумного розділення.

ХІМІЧНА РЕГЕНЕРАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ НАФТОВИХ ОЛИВ У ПРИСУТНОСТІ ТІОКАРБАМІДУ

Для відновлення експлуатаційних властивостей відпрацьованих нафтових олив (ВНО) використовують різноманітні методи очищення й регенерації, які ґрунтуються на фізичних, хімічних і фізико-хімічних процесах і полягають у видаленні з олив продуктів «старіння» і забруднення. Однак, найбільш широкого використання набули методи хімічної регенерації у присутності концентрованої сульфатної кислоти або лугу. Водночас, застосування цих методів створює нову проблему стосовно утилізації агресивно-небезпечних відходів.

Термоокисна регенерація відпрацьованих індустріальних олив

Вивчено процес термоокисної регенерації відпрацьованої індустріальної оливи
марки ІГП-18. Встановлено вплив температури, тиску й тривалості процесу на техніко-
експлуатаційні характеристики регенерованої моторної оливи. На основі отриманих
результатів досліджень встановлено оптимальні умови проведення процесу.
Встановлено, що запропонований процес придатний для регенерації відпрацьованих
індустріальних нафтових олив. Оливу, регенеровану із залученням додаткових методів
очищення та внесення нових пакетів присадок, можна використати як змащувальне