in vitro

Синтез, антимікробні й обчислювальні дослідження нових похідних розгалужених азафенотіазинонів

У процесі постійного пошуку нових медикаментозно активних нелінійних фенотіазинів синтезовано нові кутові похідні хлороазафенотіазинону за допомогою реакцій перехресного приєднання, каталізованих перехідними металами. Структурну будову синтезованих сполук встановлено за допомогою комбінованого спектроскопічного й елементного аналізу.

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОДЕРЖАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ФЕНОЛЬНОЇ ПРИРОДИ З ADONIS VERNALIS

Показано можливість застосування біотехнологічного методу для одержання біологічно активних сполук, заснованого на in vitro культивуванні калюсних культур. Одержано калюсну біомасу Adonis vernalis, отримано екстракти на її основі,  визначено вміст флавоноїдів, фенольних сполук, також досліджено їх антиоксидантну активність. Результати досліджень свідчать про те, що калюсна біомаса не поступається рослинній сировині за вмістом біологічно активних речовин та біологічною активністю.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАКЦІЇ ФЛАВОНОЇДІВ З КАЛУСНОЇ БІОМАСИ ARNICA MONTANA

Лікарські рослини містять багато біологічно активних речовин (БАР), які мають різноманітний вплив на організм людини та тварин, тому використовуються для профілактики та лікування захворювань у медичній, народній та ветеринарній практиці. Сучасний стан довкілля в Україні не дозволяє використання більшості рослин як лікарської сировини, тому альтернативним методом є одержання біомаси рослин в умовах in vitro. Переваги методу дозволяють отримати велику кількість біомаси, не зважаючи на пору року, умови навколишнього середовища та інші фактори.