виклики

Challenges and issues for Internet of Things (IoT): recent survey

The Internet of Things (IoT) is one of the most emerging and revolutionary technologies of this century.  The IoT is a network of dedicated devices called things deployed and used to collect, handle and exchange real-world data over the Internet or other networks.  Combined with automation systems, IoT devices can help manage, monitor, and alert users to the changes in their environment,  assist them to make smarter decisions, facilitate daily life, and contribute to the development of the economy and industry.  Nevertheless, the exponential growth of IoT equipment as w

Національна історико-культурна спадщина в системі історичної пам’яті та викликів сучасної глобалізації

Теоретично обґрунтувано соціогуманітарні трансформації, їхні загрози та можливості у сучасних глобалізаційних умовах розвитку українського суспільства. Увагу закцентовано на ролі та значенні національної історико-культурної спадщини для формування консолідаційного потенціалу об’єктивної історичної пам’яті та її використанні у культурно-пізнавальній сфері й міжнародній діяльності. З’ясовано роль історичних музеїв як важливих пам’яткоохоронних і дослідницьких установ у системі суспільних цінностей та змістовного наповнення національної ідеї.