XML

Принципи створення візуального редактора XML- та JSON-форматів

У цій статті досліджено особливості сприйняття великих обсягів текстової інформації та проаналізовано потреби у візуальному редагуванні. Наведено реалізацію програмного продукту, що працює із XML- та JSON-форматами і забезпечує графічне та кольорове виділення основних елементів синтаксису.

Парсинг тексту термінологічних словників

Окреслено коло завдань, підходів і етапів розроблення технології парсинга тексту
багатомовного тлумачного термінологічного словника. Дослідження проведено для
“Словника української біологічної термінології”. Серед усього словникового розмаїття
цей словник обрано тому, що термінологічні словники надають лексико-семантичну
базу для подальшого створення систем інтелектуального опрацювання фахових текстів,
у яких подається інформація з тих чи інших предметних галузей. Ця термінографічна

Development of macro-parametric method for integration of heterogeneous CAD systems and structure of integrated computer-aided design subsystem for MEMS motion sensors

Запропоновано макропараметричний метод інтеграції гетерогенних САПР для давачів руху мікроелектромеханічних систем. На основі макропараметричного методу розроблено структуру підсистеми інтегрованого проектування для давачів руху мікроелектромеханічних систем.

Помилки у кадастрових файлах обміну — вивчення проблеми

Мета. З огляду на важливість земельного кадастру якість кадастрового обміну має надзвичайно важливу роль як для земельного кадастру, так і для всіх інших кадастрів загалом. Незважаючи на широкий вжиток кадастрових файлів обміну формату XML у сфері землеустрою, відсутність достатнього розуміння концептуальних особливостей цієї технології не дає змоги повною мірою розкрити її потенціал і, як наслідок, функціонально покращити кадастровий файл обміну та систему кадастрів України.