захист

Аналіз методів захисту персональних даних за українським законодавством та GDPR

Розглянуто та охарактеризовано проблему стрімкого розвитку сучасних технологій, через які є актуальне питання щодо захисту персональних даних користувачів мережі Інтернет. Проаналізовано сучасний стан забезпечення захисту персональних даних за вимогами українського законодавства та Загального регламенту про захист персональних даних (англ. General Data Protection Regulation, GDPR). Визначено, які саме дані належать до персональних даних та чому підлягають захисту.

Економіко-правові засади захисту права власності громадян України в районах проведення операції Об’єднаних сил

У статті визначено економіко-правові засади захисту права власності в районах
проведення операції об’єднаних сил в Україні. Особливу увагу зосереджено на сучасних
економіко-правових викликах та загрозах, чинниках антропогенного впливу на сферу
власності та способах їхнього подолання. У статті з’ясовано проблеми реалізації
економіко-правових заходів щодо гарантування громадянам України права володіння,
користування та розпорядження майном, чинники створення ефективної економіко-

Using CAPTCHA technology: pros and cons. Ways to secure from spam-bots attacks.

Розглянуто технологію CAPTCHA. Подано алгоритм створення та роботи капчі. Наведено схему роботи капчі. Проаналізовано способи кодування та “ускладнення” зашифрованого тексту. Розглянуто основні способи автоматизованого розпізнавання CAPTCHA. Наведено варіанти визначення тестів CAPTCHA, методи програмних засобів та методи, які не потребують дій від користувача. Проаналізовано переваги та недоліки тестування капчі, а також способи вирішення проблем, що можуть виникати із застосуванням капчі.

The Protection of Wooden Constructing Materials and Structural Elements of Buildings Against Biological Damage

The methods of wooden building materials protection from biological damage were analysed. Constant technical monitoring is the main preventive measure against damage of structural elements of the wooden buildings. The most effective methods from biological damage are chemical treatment, capillary infiltration, diffusion treatment and impregnation under pressure.

Захист інформації з інтелектуальною підтримкою організаційно-технічного й оперативного управління

Для успішного використання сучасних інформаційних технологій необхідно ефективно управляти не тільки мережею, але і її системою захисту інформації (СЗІ), при цьому на рівні інформаційної системи автономно повинна працювати система, яка реалізує управління складом подій інформаційної безпеки, планування модульного складу СЗІ й аудиту.

Системна, нормативна, комплексна моделі захисту інформаційних технологій

Розроблено системну, нормативну, комплексну моделі захисту інформаційних технологій на основі концепції об’єкт – загроза – захист – управління.