Захист екологічних прав: теоретичний та праксіологічний характер

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Статтю присвячено аналізу з погляду теоретичної юриспруденції та практичного аспекту захисту екологічних прав в сучасному глобалізованому суспільстві. Акценто- вано, що навколишнє середовище є спільним надбанням людства, важливо знайти прогресивні та полівалентні рішення для його захисту і збагачення. Ці рішення мають комплексних характер, та вміщують правові, інституційні та організаційно-управ- лінські заходи.
Констатовано, що захисники довкілля та землі відіграють вирішальну роль у спробах уповільнити екологічні зміни та подолати нерівність влади у використанні землі та розвитку ресурсів. Екологічні права мають бути захищені на міжнародному рівні, оскільки питання проблем з навколишнім середовищем зазвичай не обмежується кордонами окремої держави. Проте первинне забезпечення екологічних прав громадян – це зобов’язання держави. Умотивовано, що захист прав людини є необхідним елементом його функціонування. Без системи захисту та гарантування можливості не перетворю- ються в реальні права, так і залишаючись декларативними гаслами.
Екологічні права – це права вітального значення. Зміна навколишнього природнього середовища критично впливає на життя людини, спричиняючи катас- трофи, що загрожують існуванню людства. Право на життя загальновизнано як основне або фундаментальне право людини, здійснення якого є необхідною умовою здійснення всіх інших прав людини.
Захист екологічних прав має пріоритетне значення для суспільства, держави і людини. Проблема полягає в тому, що захист природи часто входить в дисонанс з інтересами певних кланів, олігархічних груп та конгломерацій. Право на безпечне для життя та здоров’я довкілля є ключовою основою екологічних прав громадян, на реалізацію якого спрямовані інші екологічні права.
Констатовано, що вирішення проблеми захисту довкілля знаходиться в контексті екологічної глобальної освіти та досягнення Цілей сталого розвитку. Юридична освіта відіграє важливу, але недостатньо визнану роль в антропогенних змінах навколишнього середовища. Активізація освітньої екологічної сфери вирішує ключові проблему – пошук оптимальних позицій при вирішенні екологічних проблем, так вирішується питання захисту екологічних прав.

1. Hancock J. (2021) Environmental Human Rights Power, Ethics and Law. Routledge. 270 р. [in English] 2. Kravchenko S.M., Andrusevych A.O., Bonain Dzh.E. (2002) Aktualni problemy mizhnarodnoho prava navkolyshnoho seredovyshcha. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni I. Franka [in Ukraine] 3. Ivanets I. P. Kontseptsiia zakhystu ekolohichnykh prav cherez pryzmu praktyky yevropeiskoho sudu z prav liudyny Nashe pravo. 2013. № 10. S. 195-200[in Ukraine] 4. Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: Zakon Ukrainy vid 25 chervnia 1991 r. № 1264-12. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12. [in Ukraine] 5. Thiede B., Strube J. (2020) Climate variability and child nutrition: Findings from sub-Saharan Africa Global Environmental Change. V. 65. [in English] https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102192 6. UN. (2019). Human Rights Council resolution 40/L.22. Recognizing the contribution of environmental human rights defenders to the enjoyment of human rights, environmental protection and sustainable development [in English] 7. Global Witness, (2019). Enemies of the state? How government and business silence land and environmental defenders. London [in English] 8. Le Billon P., Lujala P. (2020) Environmental and land defenders: Global patterns and determinants of repression. Global Environmental Change. V. 65 [in English] https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102163 9. Scheide A. (2020) Environmental conflicts and defenders: A global overview Global Environmental Change. V. 63. 102104 [in English] https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102104 10. Roadmap 2050: a practical guide to a prosperous, low-carbon Europe URL: https://www.roadmap2050.eu/ [in English] 11. Andreas Ch. and al. (2020) Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. Springer Nature. Switzerland AG. [in English]

Zharovska I. "Protection of environmental rights: theoretical and practiological nature" https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-5-33-2022/protection-environmental-rights-theoretical-and