захист інформації

БАЗОВА СТРУКТУРА СИСТЕМИ НЕЙРОНЕЧІТКОГО УПРАВЛІННЯ ГРУПОЮ МОБІЛЬНИХ РОБОТОТЕХНІЧНИХ ПЛАТФОРМ

Показано, що для групового управління мобільними робототехнічними платформами (МРП) можуть використовуватися такі підходи: централізований (зосереджений), децентралізований (розподілений) та гібридний. Визначено, що актуальним завданням є розроблення системи нейронечіткого управління групою МРП, яка повинна виконувати: розподіл завдань між МРП, визначення маршрутів руху МРП, спільне планування робіт та їх синхронізацію.

Базова архітектура мобільної робототехнічної платформи з інтелектуальною системою управління рухом і захистом передачі даних

Визначено вимоги до мобільної роботехнічної платформи (МРТП) з інтелектуальною системою управління рухом і захистом передачі даних, основними з яких є забезпечення: зменшення габаритів, енергоспоживання та вартості; дистанційного та інтелектуального автономного управління рухом; криптографічного захисту передачі даних у реальному часі; збереження працездатності в умовах дії зовнішніх чинників; адаптації до вимог замовника; здатність самостійно виконувати завдання в умовах невизначеності зовнішньої обстановки.

Семантичні загрози мережному інформаційному ресурсу

Запропонованю класифікацію семантичних загроз мережним інформаційним ресурсам, спрямованих на маніпулювання їх інформаційним змістом. Описано способи реалізації семантичних загроз. Наведено можливі напрями модифікації комплексної системи захисту інформаційного ресурсу з метою протидії семантичним загрозам.

Метод адаптивної автентифікації користувачів в комп’ютерних мережах на основі біометричних даних

За результатами аналізу особливостей захисту інформації в комп'ютерних мережах обґрунтована потреба застосування біометричних даних у сервісах аутентифікації користувачів. Запропоновано метод адаптивної автентифікації користувачів у ступеневій системі захисту інформації у комп'ютерній мережі на основі біометричних даних – відбитків пальців.