Закарпатський прогин

Неогенова та сучасна геодинаміка і сейсмічність літосфери Закарпаття

В роботі на основі аналізу структури неогенових відкладів Закарпатського прогину простежено неогенову геодинаміку регіону. На основі порівняння з сучасними даними зроблено висновок, що сучасний геодинамічний режим літосфери прогину є певним продовженням трансформації неогенового геодинамічного процесу з субкарпатського до зонного з наростанням проявів процесів поперечного рисунку та їх просторовою міграцією (в загальному – з південного сходу на північний захід).

Застосування коефіцієнта географічної висоти для визначення вітрових навантажень у гірських районах Закарпатської області

The paper presents methods and results of computation of the geographical height to determine wind load Calt according to 9 weather stations Transcarpathian region. For DBN B.1.2-2: 2006 geographical factor is used to calculate the height of wind pressure when placing building project: at an altitude of 0.5 km it is 1, at an altitude of more than 0.5 km – given by Calt = 4H-1.