Неогенова та сучасна геодинаміка і сейсмічність літосфери Закарпаття

1
Львівське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту, м. Львів
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
3
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

В роботі на основі аналізу структури неогенових відкладів Закарпатського прогину простежено неогенову геодинаміку регіону. На основі порівняння з сучасними даними зроблено висновок, що сучасний геодинамічний режим літосфери прогину є певним продовженням трансформації неогенового геодинамічного процесу з субкарпатського до зонного з наростанням проявів процесів поперечного рисунку та їх просторовою міграцією (в загальному – з південного сходу на північний захід). Показано, що середня субкарпатська смуга підвищеної сейсмічної активності в прогині пов’язана з розривними порушеннями неогенового закладання його осьової зони.