залізничний вокзал

ТРАМВАЙНІ ЗУПИНКИ – РЕКОНСТРУКЦІЯ І ПЕРЕБУДОВА (НА ПРИКЛАДІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЛЬВОВА)

Проведено аналіз реконструкції и перебудови сформованих  у другій половині ХХ ст. зупинок трамвая у  Львові в контексті зміни  планування між магістральних територій на прикладі центральної частини міста. Показані містобудівні підходи до реконструкції між магістральних територій та привокзальної площі перед головним залізничним вокзалом міста.

Архітектурні типи вокзалів залізниці Перемишль – Сучава

Виявлені розміщення, характерні риси та стилістично-композиційні властивості вокзалів уздовж залізниці Перемишль – Сучава, сформульовані їхні головні типи.

TERRITORIAL DISTRIBUTION OF COMPOSITIONAL AND STYLISTIC TYPES OF HOUSES OF THE RAILWAY STATIONS OF HALYCHYNA AND BUKOVYNA

The buildings of the railway stations in external spatial and plastic lineament are investigated, their composition and stylistic types are formulated, as well as the methods of their location on the territory of Halychyna (Galicia) and Bukovyna (Bukovina) in Ukraine are analyzed. Attention is drawn on importance of maintenance of these railway stations as a ponderable inheritance of building culture of these regions.

Особливості архітектури залізничних вокзалів Закарпаття

Архітектурно-просторові та композиційно-стилістичні особливості формування залізничних вокзалів Закарпаття розглянуто на тлі історичних і територіальних передумов. Проводиться порівняння вокзалів та пасажирських будівель з іншою громадською та житловою забудовою.