Особливості архітектури залізничних вокзалів Закарпаття

2016;
: cc. 105 - 112
Автори:
1
Інститут архітектури Національний університет «Львівська політехніка»

Архітектурно-просторові та композиційно-стилістичні особливості формування залізничних вокзалів Закарпаття розглянуто на тлі історичних і територіальних передумов. Проводиться порівняння вокзалів та пасажирських будівель з іншою громадською та житловою забудовою.

1. Гранкін П. Е. Львівська залізниця. Історія і сучасність / П. Е. Гранкін, П. В. Лазечко, І. В. Сьомочкін, Г. І. Шрамко. — Львів : Центр Європи, 1996. — 175 с. 2. Жалоба І. В. Інфраструктурна політика австрійського уряду на північному сході монархії в останній чверті XVIII — 60-х роках XIX ст. (на прикладі шляхів сполучення) / І. В. Жалоба. — Чернівці : Книги — ХХІ, 2004. — 520 с. 3. Кульчицький С. В. Залізничне будівництво в Україні 19 — початку 20 століть / С. В. Кульчицький // Енциклопедія історії України. — К. : Наукова думка, 2005. — Т. 3 : Е—Й. — 672 с. 4. Древаль І. В. Методологічні основи містобудівного розвитку залізничних вокзальних комплексів : автореф. дис. ... д-ра арх. / І. В. Древаль. — Полтава, 2013. — 36 с. 5. Древаль І. В. Використання територіальних ресурсів залізничних станцій для розвитку сучасного міста / І. В. Древаль // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / відп. ред. М. М. Дьомін. — К. : КНУБА, 2016. — Вип. 43 : у 2 ч. — Ч. 2. — 455 с. 6. Швець Л. М. Залізничний вокзальний комплекс як фактор інноваційного розвитку малого (середнього) міста / Л. Швець // Проблеми архітектури та містобудування в умовах глобалізації. Тези доповідей та матеріали конференції 15–16 листопада 2016 р., Харків : Форт, 2016. — 236 с. 7. Голубев Г. Е. Современные вокзалы / Г. Е. Голубев, Г. М. Анджелинин, А. Ф. Модоров. — М. : Стройиздат, 1967. — 208 с.: илл. 8. Батырев В. М. Вокзалы / В. Батырев. — М. : Стройиздат, 1988. — 216 с.: ил. 9. Чобан О. Я. Принципи модернізації та реконструкції залізничних вокзальних комплексів історичних міст / О. Я. Чобан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Архітектура». — Львів : Видав- ництво Львівської політехніки, 2013. — № 757. — 447 с. — С. 321–324. 10. Der Umgang mit Bauten der Bahn — Bestandserhaltung und Nutzungsanforderungen // Das Baudenkmal zwischen moderner Nutzung und Denkmalpflege: Beispiel Bahnhof. G. Manfred (Hrsg.) M. Imhof Verlag Petersberg 2000, S. 45–54. 11. Бенедюк П. О. Архітектура станційних комплексів Північно-Донецької залізниці у творчому доробку С. П. Тимошенка / П. О. Бенедюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.- техн. збірник / Відп. ред. М. М. Дьомін. — К. : КНУБА, 2016. — Вип. 43 : у 2 ч. — Ч. 1. — 364 с. 12. Рочняк Ю. А. Розвиток архітектури залізниць Галичини / Ю. А. Рочняк // Нова подорож до Європи. — Львів : Вид-во ВНТЛ-Класика. — 2012. — С. 171–200. 13. Рочняк Ю. А. Архітектура будинків малих пасажирських залізничних станцій Галичини ХІХ — початку ХХ століть / Ю. А. Рочняк // Проблеми дослідження, збереження і реставрації об’єктів культурної спадщини. Збірник наукових праць кафедри реставрації і реконструкції архітектурних комплексів. — Львів : Растр—7, 2014. — С. 255–265. 14. Рочняк Ю. А. Композиційні властивості малих залізничних вокзалів Галичини ХІХ — початку ХХ століть / Ю. А. Рочняк // Історико-культурні студії. — Львів : Вид-во Львівської політехніки. — 2014. — С. 79–90. 15. Рочняк Ю. А. Залізничні вокзали як частина архітектурної ідентичності краю / Ю. А. Рочняк // Історико-культурні студії. — Львів : Видавництво Львівської політехніки. — 2015. — № 1 (2). — С. 83–91. 16. Рочняк Ю. А. Архітектурні типи вокзалів залізниці Перемишль—Сучава / Ю. А. Рочняк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Архітектура». — 2015. — № 816. — С. 72–79. 17. Рочняк Ю. А. Особливості архітектури залізничних вокзалів Буковини / Ю. А. Рочняк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — Київ : КНУБА, 2015. — Вип. 40. — С. 281–294.