зелена хімія

«Зелена» полімерізація вінілацетату з використанням як екокаталізатора монтморилонітової глини maghnite-nа+

Проведено «зелену» полімеризацію вінілацетату новим методом, який полягає у використанні глини під назвою Maghnite-Na+ як екологічного, нетоксичного, недорогого каталізатора, що регенерується простою фільтрацією. За допомогою рентгенівської дифракції та скануючої електронної мікроскопії доведено, що Maghnite-Na+ можна отримувати катіонним обробленням (натрієм) сирої глини maghnite. Показано, що такий каталізатор є ефективною альтернативою токсичним каталізаторам пероксид бензоїлу та азобісізобутиронітрилу, які в основному використовуються для синтезу полівінілацетату (ПВА).

Йонні рідкофункціоналізовані титаномагнетитні наночастинки як ефективний і відновлювальний каталізатор зеленого синтезу 2,3-дигідрохіназолін-4(1н)-ону

Методом ко-осадження синтезовано наночастинки титаномагнетиту (Fe3-xTixO4 NPs) та проведено їх функціоналізацію з використанням 3-триметоксилілпропілхлоридного силанового агента і аспарагінату тетрабутиламонію за допомогою нового однореакторного синтезу з метою одержання Fe3-xTixO4 NPs, модифікованих йонною рідиною. Встановлено, що синтезовані NPs є ефективним і відновлювальним нанокаталізатором однореакторного трикомпонентного синтезу 2,3-дигідрохіназолін-4(1H)-ону без використання розчинників.

Природні глибокоевтектичні розчинники в процесі екстракції

Показано, що розроблення нових, екологічно чистих розчинників, які відповідали б технологічним та економічним вимогам, є найпопулярнішим аспектом зеленої хімії. Природні глибоко евтектичні розчинники (NADES) повністю відповідають принципам зеленої хімії. Ці розчинники мають багато переваг, в тому числі біодеградабельність, низьку токсичність, стійкість, низьку вартість та простоту приготування. У статті приведено огляд відомостей про NADES з особливим акцентом на застосуванні у процесах екстракції і подальших перспектив як дійсно стійких розчинників.