життєвий цикл

Управление преемственностью и жизненный цикл информационных систем

Розглянуто питання забезпечення наступності розробки IT-систем в багатоетапних програмах розвитку. Досліджуються спадкоємність у проектуванні, реалізації, розгортанні, супроводженні систем згідно з NGOSS концепцією життєвого циклу. Запропонована класифікація задач збереження наступності з урахуванням етапів проектування, розробки та впровадження систем. На основі стратифікації процесів проектування та класифікації відповідних задач запропоновано підхід до управління наступністю розробки інформаційних систем.

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE LIFE CYCLE PROCESSES OF SCAFFOLDS

Due to the increase in diseases in the musculoskeletal system, regenerative medicine is now developing various bone substitutes. Not all scaffolds, due to their shortcomings, are applied for every application. Patients should be provided with basic product information and other warnings about health risks or measures to be taken. From the establishment of the purpose of the biomaterial to apply, several stages of the life cycle can pass. To ensure the biocompatibility of medical devices, there is a legislative framework and standards.

ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF CONSTRUCTION BY ASSESSING THE CARBON FOOTPRINT OF BUILDINGS

The paper presents a methodology for carbon footprint assessment of buildings according to the current European standard. The analytical formulas are proposed to assess the carbon footprint through emissions calculation for the building life cycle including extraction, transportation, and processing of raw materials, construction and installation process, operation, maintenance, and repair, as well as liquidation and disposal. Beyond the life cycle boundaries, the possible benefits from recycling and reuse of building components and materials are considered.

Основні етапи життєвого циклу формування cтудентських спільнот ВНЗ

Проаналізовано наявні життєві цикли, суміжні до життєвих циклів віртуальних спільнот та розглянуто їхні особливості. На основі результатів аналізу виділено етапи та напрями життєвого циклу віртуальних спільнот. Описано етапи на прикладі студентських спільнот ВНЗ.

Модель життєвого циклу розробки програмного продукту

Запропоновано нову модель життєвого циклу програмного забезпечення, яке дозволяє поліпшити специфікацію фазоутворения. Це дає змогу розрахувати попередню розробку програмного забезпечення вартість, зменшити ризик і стадії проекту- вання автомобіля, розробити користувальницький інтерфейс, прототип і генерувати код

Інтелектуальна підтримка процесу оцінювання і прогнозування складності та якості програмного забезпечення

Досліджено додатки для оцінки якості програмного забезпечення на різних етапах життєвого циклу. Проаналізовано використання компонентів штучного інтелекту у таких додатках.

Принципи формального моделювання інформаційних систем на основі web-технологій

Розглядаються принципи моделювання web-орієнтованих інформаційних систем та приклади їх формального моделювання на основі CASE-технологій. Аналізується структурний підхід до проектування інформаційних систем. Узагальнюються деякі поняття проектування інформаційних систем. Зокрема, описуються принципи використання web-технологій в архітектурі інформаційних web-систем та пропонується найоптимальніший варіант для її використання. Пропонується архітектура web-системи та технології, які потрібно використати для задоволення потреб підприємства.

Особливості формування електронної енциклопедії вищого навчального закладу

Наведено основні характеристики та кроки при формуванні електронної енциклопедії навчального закладу та її якісного функціонування. Проаналізовано доцільність екстракції знань з відкритих текстів для інформаційного наповнення та оцінювання якості енциклопедії. This paper dwells on the characteristic features and main steps in the formation of the university electronic encyclopedia and its qualitative performance. It is made up the analysis on the expediency of knowledge extraction from open texts for the content and encyclopedia quality evaluation.