Особливості формування електронної енциклопедії вищого навчального закладу

Автори: 
Жежнич П.І., Гірняк М.Г.

Національний університет «Львівська політехніка» 

Наведено основні характеристики та кроки при формуванні електронної енциклопедії навчального закладу та її якісного функціонування. Проаналізовано доцільність екстракції знань з відкритих текстів для інформаційного наповнення та оцінювання якості енциклопедії. This paper dwells on the characteristic features and main steps in the formation of the university electronic encyclopedia and its qualitative performance. It is made up the analysis on the expediency of knowledge extraction from open texts for the content and encyclopedia quality evaluation.

  1. В.В. Осадчий, Передумови та технології створення освітніх Інтернет-ресурсів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2009. – №22-23. – С.162-170.
  2. В.И. Горькова Информетрия (количественные методы в научно-технической информации) // Итоги науки и техники. Сер. Информатика. Т. 10. − М. : ВИНИТИ, 1988. − 328 с.
  3. П.І. Жежнич, М.Г. Гірняк, Формування електронної енциклопедії за допомогою екстракції знань з відкритих текстів // Інформація, комунікація, суспільство:матеріали І Міжнародної наукової конференції ІКС-2012, 25-28 квітня 2012р., м. Львів. – С. 32-33.
  4. А.П. Куршев, Е.А.Сулейманова, И.В. Трофимов, Роль знаний в системах извлечения информации из текстов // Программные системы: теория и приложения. – М., 2012. − № 3 (12). – С. 57-70.
  5. Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский, Базы знаний интеллектуальных систем. – СПб: Питер, 2000. – 384 с.
  6. П.І. Жежнич, М.Г. Гірняк Архітектура системи формування електронної енциклопедії на основі відкритих текстів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2012. − №747. − С. 79-83.