зміна клімату

DECARBONIZATION AND ECOMODERNIZATION OF THE ECONOMY AS A RESOURCE-ENERGY-EFFICIENT WAY OF POST-WAR RECONSTRUCTION OF UKRAINE

Global climate changes are taking place on our planet, which cause an increase in the average annual temperature of the atmospheric air, and, therefore, rapid melting of glaciers on all continents and an inevitable rise in the level of the world ocean. This, in turn, can lead to "environmental" wars, a brutal struggle for survival resources, and powerful migration processes.

Основні форми впливу військових конфліктів на зміну клімату: на прикладі російсько-української війни

Стаття присвячена дослідженню особливостей впливу військових конфліктів на зміну клімату на планеті. Показано, що зв'язок між військовими конфліктами та зміною клімату є двостороннім: з одного боку, причиною виникнення військових конфліктів можуть бути кліматичні зміни; з іншого боку, військові конфлікти здійснюють негативний вплив на навколишнє середовище, спричиняючи зміну клімату.

Аналіз скорочення викидів парникових газів і забруднюючих речовин в Україні та країнах Європейського Союзу

Відповідно до Європейського зеленого курсу, який ставить за мету розвиток економіки замкненого циклу та зменшення викидів забруднюючих речовин, Україна також імплементує це в свої плани. Тому в даній роботі було проаналізовано та співставлено скорочення викидів СО2, NOx, SO2 країнами Європейської Спільноти та Україною. Проаналізовано фактичні дані, щодо досягнення по зниженню викидів зазначених речовин, а також співставлено плани досліджуваних країн.

IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN GREEN STRATEGY. SYNERGY OF EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, MANAGERIAL AND INDUSTRIAL COMPONENTS FOR CLIMATE MANAGEMENT AND CLIMATE CHANGE PREVENTION / CLIMAN ERASMUS+ KA2

The urgent problems related to environmental and climate factors, the solution of which requires the involvement of highly qualified and narrow-profile specialists capable of solving and developing effective measures to minimize the negative effects of global warming, were analyzed. The analysis demonstrates that today in Ukraine, there is an urgent need to train climate management specialists due to the global nature of this problem.

ДИХОТОМІЯ «МАНІПУЛЯТИВНИЙ – КОНТРМАНІПУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ»: ЧИ ІСНУЄ ВОНА В АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ МЕДІАТЕКСТАХ З ТЕМАТИКИ ЗМІН КЛІМАТУ?

Розглянуто складну проблему медіалінгвістики, яку утворює завдання виокрем­лення засобів і ознак маніпулятивності у медіатексті. Якщо певний текст вважається маніпулятивним, тоді має існувати протилежний йому текст, у загальному сенсі, який не є маніпулятивним і який головно спрямований на викриття маніпулятивних прийомів тексту, якому інкримінують навмисно викривлене подання інформації. Англійсько­мовний дискурс з тематики зміни клімату демонструє значний обсяг текстів, які позиціонують себе до одного чи іншого типу, або їх зараховують опоненти до певного типу.

Кліматична дипломатія як складова "м'якої сили" сучасних держав: міжнародний досвід та українські перспективи

Розглянуто основні підходи до визначення сутності суб’єктів, об’єктів та особливостей провадження кліматичної дипломатії як складової концепції «м’якої сили» сучасних держав. На основі аналізу міжнародного досвіду реалізації концепції кліматичної дипломатії встановлено, що для використання «м’якої сили» в міжнародних екологічних відносинах невід’ємною стає діяльність усіх учасників незалежно від рівня співпраці.