ДИХОТОМІЯ «МАНІПУЛЯТИВНИЙ – КОНТРМАНІПУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ»: ЧИ ІСНУЄ ВОНА В АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ МЕДІАТЕКСТАХ З ТЕМАТИКИ ЗМІН КЛІМАТУ?

1
Private Joint-Stock Company «“Higher Education Institution” Interregional Academy of Personnel Management»
2
Kramatorsk Institute, Private Joint-Stock Company «“Higher Education Institution” Interregional Academy of Personnel Management»

Розглянуто складну проблему медіалінгвістики, яку утворює завдання виокрем­лення засобів і ознак маніпулятивності у медіатексті. Якщо певний текст вважається маніпулятивним, тоді має існувати протилежний йому текст, у загальному сенсі, який не є маніпулятивним і який головно спрямований на викриття маніпулятивних прийомів тексту, якому інкримінують навмисно викривлене подання інформації. Англійсько­мовний дискурс з тематики зміни клімату демонструє значний обсяг текстів, які позиціонують себе до одного чи іншого типу, або їх зараховують опоненти до певного типу. Як актуальну дослідницьку проблему розглядаємо засоби маніпулятив­ного впливу у текстах, створених тими, хто заперечує зміну клімату, а також виокремлення цих засобів у текстах їхніх опонентів, прибічників наукової концепції зміни клімату, які утворюють переважну наукову спільноту. Встановлено, що неозорий корпус текстів, що висвітлюють зміну клімату, розподіляється переважно на дві протилежні множини. Лінія розподілу між ними проходить у площині наявності чи відсутності маніпуля­тивних засобів і ознак у тексті. Тому є підстави вважати наявною дихотомію маніпулятивного і контрманіпулятивного впливу в англійськомовних текстах зазна­ченої тематики. У зв’язку з гостротою проблеми протистояння у сфері бачення проб­леми зміни клімату та способів її висвітлення у ЗМІ актуальною є проблема подальшої розробки процедур і алгоритму виокремлення засобів маніпу­лятивності у медіатексті.​

1. Analysis of the latest research and publications.Formulating of the article’s oblective // Institute for Propaganda Analysis. Propaganda Analysis: Volume I of the Publications of the Institute for Propaganda Analysis, Inc. with New Materials to Aid Student and Adult Groups in the Analysis of Today’s Propaganda. October, 1937 to October, 1938. New York: Institute for Propaganda Analysis, Inc. [Electronic resource]. – Mode of access: https://archive.org/details/IPAVol1.

2.Jeffrey A Harvey, Daphne van den Berg, JacinthaEllers, RemkoKampen, Thomas W Crowther, Peter Roessingh, Bart Verheggen, Rascha J M Nuijten, Eric Post, Stephan Lewandowsky, Ian Stirling, MeenaBalgopal, Steven C Amstrup, Michael E Mann; Internet Blogs, Polar Bears, and Climate-Change Denial by Proxy, BioScience, Volume 68, Issue 4, 1 April 2018, Pages 281–287. [Electronic resource]. – Mode of access: https://doi.org/10.1093/biosci/bix133

3. Matthews S. Bret Stephens’ First Column for the New York Times Is Classic Climate Change Denialism[Electronic resource] / Susan Matthews // Slate. – 2017.– Mode of access: http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2017/04/bret_stephens_first_new_york_ times_column_is_classic_climate_change_denialism.html.

4Rose, Davis. Exposed: How world leaders were duped into investing billions over manipulated global warming data [Electronic resource]. – 2017. – Mode of access: https://science.house.gov/news/in-the-news/exposed-how-world-leaders-were-duped-investing-billions-over-manipulated-global.

5Stephens B. Climate of Complete Certainty [Electronic resource] / Bret Stephens // The New York Times. – 2017. – Mode of access: https://www.nytimes. com/2017/04/28/opinion/climate-of-complete-certainty.html?_r=1. 

6. 10 Strategies for Manipulation of People Through Media [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.biz-development.com/biz-news-2012/12.5.10-strategies-of- manipulation-with-people-through-media.htm.

7. Van Dijk Teun A. Discourse and manipulation[Electronic resource] / Teun A. van Dijk // Discourse & Society – 2006. – Mode of access: http://www.discourses.org/OldArticles/Discourse%20and%20manipulation.pdf.

8. Ward B. More fake news in ‘The Mail on Sunday’ [Electronic resource] / Bob Ward. – 2017. – Mode of access: http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/news/more-fake-news-in-the-mail-on-sunday/