значення

Критичні зауваги до позитивістської логіки. (Закінчення). Пер. з пол. Ігора Карівця

Завершення українського перекладу праці "Критичні зауваги до позитивістської логіки" Романа Інґардена. Переклад з пол. Ігора Карівця

Значення (переклали Ярослав Петік та Дмитро Сепетий)

Український переклад статті Пауля Ґрайса "Значення". Переклад з англ. Ярослава Петіка та Дмитра Сепетого за виданням Grice, H., P. (Jul., 1957). Meaning. The Philosophical Review, Vol.66, 3, 377-388. 

Значення та інші проблеми семантики повсякденної мови (передмова до українського перекладу статті Г. П. Ґрайса “Значення”)

У передмові до українського перекладу статті “Значення” Г. П. Ґрайса  йдеться про особу відомого британо-американського філософа, представника аналітичної філософії, його місця в ній та про вагомість його доробку у царині семантики та філософії буденної мови. Перекладачі цієї статті зосередилися на особливостях й тонкощах перекладу українською мовою. Вони звернули увагу на деякі поняття, наприклад “belief”, “meaning”, котрі не можна однозначно перекласти, тому методологічно виправданим виявився контекстуальний переклад цих понять.

Внесок авторської спілки Адельфотес в українське термінотворення кінця XVI–XVII ст.

У статті розглянуто 101-ну мовознавчу терміноназву, засвідчену в українськомовній частині «Граматики» спілки Адельфотес. Аналіз мотиваційної бази, граматичних і семантичних особливостей, походження номенів та їхніх складників дає підстави стверджувати, що львівським науковцям 1591 року вдалося створити першу систему термінолексики з морфології та фонетики, яка доволі добре надавалася для опису української та грецької мов і стала основою для граматичних праць науковців подальших поколінь.