ЗВО

INTERNATIONAL CARPATHIAN SCHOOL IN KOSIV: EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT

The International Carpathian School is an educational project aimed at disseminating the Sustainable Development concept among local communities in Ukrainian Carpathians. Currently, the School combines the educational resources of 30 universities, including six foreign ones from the Baltic region and Georgia. The School curricula highlight issues of climate change, biodiversity conservation, municipal waste management and tourism business. Partner universities of the Baltic Sea Region are sharing their best experience in overcoming their post-Soviet heritage.

Формування засад менеджменту освітньої еміграції в Україні

Розглянуто питання освітньої еміграції українців — виїзду на навчання за кордон для навчання у ЗВО. Досліджено позитивні та негативні аспекти цього явища. Окремо приділено увагу наслідкам для економіки та системи вищої освіти України. Досліджено статистичні дані виїзду українців за кордон на навчання, визначено фактори, що на це впливають. Оцінено явище української освітньої еміграції на фоні освітньої еміграції у світі. Запропоновано розроблення засад менеджменту освітньої еміграції, задля мінімізації негативних її наслідків

НАУКОВО-ОСВІТНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

Окреслено сучасний стан та тенденції у вищій освіті України із зазначенням серед її трендів скорочення чисельності вступників до ВНЗ, недостатнього рівня якості отриманої випускниками вишів освіти за умови необґрунтовано великої кількості освітніх закладів. Незадовільний стан наукової сфери пов’язаний як з незначним рівнем фінансування зазначеної сфери, так і з неефективністю її функціонування, що проявляється в низькій продуктивності аспірантури та докторантури, низькому інноваційному рівні застосовуваних технологій та процесів.