Формування засад менеджменту освітньої еміграції в Україні

2020;
: cc. 19 - 24
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто питання освітньої еміграції українців — виїзду на навчання за кордон для навчання у ЗВО. Досліджено позитивні та негативні аспекти цього явища. Окремо приділено увагу наслідкам для економіки та системи вищої освіти України. Досліджено статистичні дані виїзду українців за кордон на навчання, визначено фактори, що на це впливають. Оцінено явище української освітньої еміграції на фоні освітньої еміграції у світі. Запропоновано розроблення засад менеджменту освітньої еміграції, задля мінімізації негативних її наслідків

  1. Стадний Є. (2019) Українське студентство за кордоном: дані до 2017/18 навчального року. URL: https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainske-studentstvo-za-kordonom-dani-...
  2. Жолобович І. (2018) Чому українські студенти їдуть навчатися за кордон і чи можна змінити URL:https://dzerkalo.media/news/chomu-ukrainski-studenti-idut-navchatisya-za... situatsiyu
  3. Стадний Є. (2015) Українські студенти в польських ВНЗ (2008-2015) URL: https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainski-studenty-v-polskykh-vnz-2008-...
  4. Освіта в Україні. Львів: перелік компаній з навчання за кордоном URL: http://www.parta.com.ua/ukr/abroad_courses/lvov/page_3/
  5. Коханевич О, Оліярчик Т. (2015) Здобути освіту: у Львові чи за кордоном? Львівська пошта, № 57- 58 (1668-1669). URL: http://www.lvivpost.net/lvivnews/n/30285
  6. Global Flow of Tertiary-Level Students. URL: (http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow
  7. Florencia Torche (2019). WIDER Working Paper 2019/88, Educational mobility in developing countries URL: (https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper...
  8. International student mobility URL: (https://data.oecd.org/students/international-student-mobility.htm