ПОЗИЦІЯ ПОЛЬСЬКИХ АНТИКОМУНІСТИЧНИХ УРЯДІВ В ПИТАННІ ДЕРЖАВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО СТАТУСУ МАЛОПОЛЬСЬКІ ВСХОДНЄЙ (ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ТА ЗАХІДНОЇ БІЛОРУСІ) В 1939–1945 РР. (АСПЕКТИ ГЕОПОЛІТИКИ ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА). Частина 2. ВІД РОЗРИВУ ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН

Makarchuk V. "The position of polish anti-communist governments on the issue of state-territorial status of lesser eastern poland – malopołska wschodnia (western ukraine and western belarus) in 1939-1945 (aspects of geopolitics and international law). part 2. from rapture of diplomatic relations (april 1943) to soviet-polish agreements 1945".
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/positi...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто міжнародно-правові аргументи та безпосередню діяльність польських емігрантських урядів В. Сікорського (жовтень 1939– 4 липня 1943), С. Миколайчика (липень 1943 – листопад 1944), Т. Арцишевського (1944–1947) в питанні визначення післявоєнних кордонів Польщі, включаючи й відтинок з Українською РСР. Здійснена спроба оцінки ефективності їхньої діяльності.

Уже восени 1939 р. сформувалися основні контури зовнішньої політики емігрантського уряду та цілісний набір міжнародно-правових аргументів, якими він оперуватиме упродовж усієї Другої світової війни і по її завершенні: Pacta sunt servanda. Німецький напад на Польщу 1 вересня 1939 р. – порушення німцями польсько-німецького Договору про ненапад (січень 1934 р.), за що агресор має понести покарання (репарації та територіальні втрати). Польсько-радянський кордон визначений Ризьким договором 1921 р. Вторгнення 17 вересня 1939 р. було актом агресії, а відтак і порушенням радянсько-польського Договору про ненапад (25 липня 1932 р.), за що агресор, згідно норм міжнародного права, має понести покарання. Ця остання вимога була тимчасово знята після досягнення домовленостей з Союзом РСР у липні 1941 р.

При цьому емігрантський уряд повністю ігнорував появу в міжвоєнному міжнародному праві нової реалії – визнання права націй на самовизначення. Уперше воно було задеклароване у т.зв. 14 пунктах президента США В. Вільсона (8 січня 1918 р.), і активно застосовувалося при перекроюванні європейських міждержавних кордонів Версальською конференцією. Крім того, вимоги «історичних прав» Польщі на Східну Пруссію та ін. (східно)німецькі території в середині ХХ ст. виглядали відвертим анахронізмом.

Тим самим емігрантський уряд Польщі відмовив українцям, білорусам і навіть Литві (уже у якості Литовської РСР) у визнанні їхньої державності, зводячи етнотериторіальний спір до вирішення питання про «польсько-російський кордон». У цьому слабкість польської позиції. Слабкість радянських контраргументів – у тому, наскільки «плебісцити» в Західній Україні, Західній Білорусії (жовтень 1939 р.) і передача Віленщини Литві відповідали тогочасним міжнародно-правовим нормам.

Позиція «не тільки плаща, але й ґудзика не віддамо», якої послідовно дотримувалися уряди В. Сікорського, С. Миколайчика та Т. Арцишевського, виглядає, на перший погляд, відірваною від реальності, а відтак і не ефективною. Тим не менше, основні поступки Москви в питанні післявоєнних східних кордонів Польщі (Білосток, Перемишль, Сувалки та ін.) були зроблені саме в протистоянні з «не адекватними емігрантами». Лояльний до Кремля Польський уряд національної єдності (ПУНЄ) на переговорах з радянською стороною улітку 1945 р. на відтинку польсько-українського кордону зумів додатково «виторгувати» лише невелику ділянку в Бескидах з Галичем і Тарніцею на схід від Устрик Горних (т. зв. обмін територіями 1951 р. тут до уваги не беремо). То ж територіальні набутки Польщі (післявоєнної ПНР) і, відповідно, територіальні втрати України (післявоєнної УРСР) мусимо віднести передусім на конто польських емігрантських урядів у Лондоні.

1.Shotwell James, Laserson Max. Poland and Russia. Second printing. New York: Kings Crown Press, 1945. VI, 114 p. 2. Ukraina – Polshcha: vazhki pytannia. Tom 1-2. Materialy II mizhnarodnoho seminaru istorykiv «Ukrainsko-polski vidnosyny v 1918 – 1947 rokakh». Varshava, 22 – 24 travnia 1997 r. Varshava: Tyrsa, 1998. 245 p. (materialy dyskusii uchasnykiv). 3. Documents of German Foreign Policy 1918-1945. Series D /1937–1945/. Volume VIII. The War Years. September 4, 1939 – March 18, 1940. Washington: United States Government Printing Office, 1954. – LXXXVI, 974 p. 4. Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers. 1941 /In Seven Volumes/. Volume I. General. Washington: United States Government Printing Office, 1959. 832 p. 5. Stanevych M. Sentiabrskaia katastrofa / Per. s pols. P. Ziablova y V. Pavlovycha. M.: Yzdatelstvo ynostrannoi lyteraturы, 1953. 242 p. 6. Shurshalov V. M. Osnovanyia deistvytelnosty mezhdunarodnыkh dohovorov. M.: AN SSSR, 1957. 232 p. 7. Monitor Polski, Paryz, 25.IX. 1939 r. 8. Zashkilniak L. O., Krykun M. H. Istoriia Polshchi: Vid naidavnishykh chasiv do nashykh dniv. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet im. I. Franka, 2002. 752 p. + 8 kol. map.. 9. Monitor Polsci, Paryz, 19. XII. 1939 r. 10. Wandycz Peter. Czechoslovak-Polish Confederation and the Great Powers. 1940-1943. Indiana University Publication. Slavic and East Europian Series, Vol. 3, 1956. 152 p. 11. Iliushyn I. I. Stavlennia polskoho emihrantskoho uriadu v Paryzhi ta Londoni y polskoho pidpillia u Lvovi do ukrainskoho pytannia v 1939 – 1941 rr. // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 1999, № 6 (429), lystopad – hruden. pp. 70 – 81. 12. Batowski H. Z dziejow dyplomacji polskiej na obczyznie: (wrzesien 1939 – lipiec 1941). Krakow-Wroclaw: Wydawnictwo Literackie, 1984. 453, [2] s., [6] k. Tabl. 13. Zashkilniak L. O. Ukrainska problema v politytsi polskoho emihratsiinoho uriadu i polskoho pidpillia v 1939 – 1945 rokakh // Ukraina- Polshcha: vazhki pytannia. T. 4. Materialy IV mizhnarodnoho seminaru istorykiv «Ukrainsko-polski vidnosyny pid chas Druhoi svitovoi viiny», Varshava, 8 – 10 zhovtnia 1998 roku. Varshava: TYRSA, 1999. 348 p.,pp. 122 – 138 14. Armia Krajowa w dokumentach 1939 – 1945. 2-ie wydanie. Tom 1: Wrzesien 1939–czerwiec 1941. – London: Studium Polski Podzienmei, 1970. 584 p. 15. Torzecki R. Kontakty polsko-ukrainskie na tle problemu ukrainskiego w polityce polskiego rzadu emigracyjnego i podzemia (1939 – 1944 ) // Dzieje Najnowsze, 1981, z. 1-2. 16. Pravda 1941. 24 yiunia. 17. Kuts E. R. Borba SSSR za demokratycheskoe reshenye polskoho voprosa, 1941 – 1945. K.: Naukova dumka, 1984. 151 p. 18. Eberhardt P. Polska granica wshodnia 1939 – 1945. Warszawa, [s.a]: Editions spotkania. 223 p., mapy. 19. Korchak-Horodytskyi O. Zamist vyhadok: Ukrainska problematyka v zakhidnykh polityko-dyplomatychnykh dzherelakh. Dokumenty, retsenzii, spohady. Ivano-Frankivsk: Pereval.,1994. 200 p. 20. Kuklis E. Z dziejow ewakuacji Armii Polskiej z ZSRR na Bliski Wschod w 1942 r. // Z dziejow stosunkow polsko-radzieckich. Studia i materialy. Warszawa, 1976. T. 14. 21. Dokumentы y materyalы po ystoryy sovetsko-polskykh otnoshenyi. T.VII. 1939 – dekabr 1943. – M.: Nauka, 1973. 510 p. 22. Maiskyi Y. M. Vospomynanyia sovetskoho posla. Voina 1939-1943. M.: Nauka, 1965. 407 p. 23. Raczynski Edward. W sojuszniczym Londynie. London: Polish Reserch Center, 1960. 450 p. 24. Parsadanova V. S. Sovetsko-polskye otnoshenyia v hodы Velykoi Otechestvennoi voinы 1941 1945. M.: Nauka, 1982. 280 p. 25. Feis Herbert. Churchill, Roosevelt, Stalin: The War They Waged and the Peace They Sought. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1957. 692 p., Maps, Bibliogr. 26. Kot Stanislav. Listy z Rosji do Gen. Sikorskiego. Londyn: Jutro Polski, 1959. 322 p. 27. Anders Wladyslaw. Bez ostatniego rozdzialu. Wspomnienia z lat 1939-1946. Wydanie trzecie przejrzane i poprawione. Londyn: Gryf Publishers, Ltd., 1959. 408 p. 28. Armstrong John. Ukrainian Nationalism 1939 – 1945. New York: Columbia University Press, 1955. 322 p. 29. Vneshniaia polytyka Sovetskoho Soiuza v peryod Otechestvennoi voinы: V 3-kh t. T. 1. 22 yiunia 1941 – 31 dekabria 1943. M. : Hospolytyzdat, 1946. 803 p. 30. Raczynski E. In Allied London. The Wartime Diaries of Polish Ambassador Count Eduard Raczynski. Introduction by J. Wheeler-Bennet. London: Weidenfeld & Nicolson, 1962. 381 p. 31. Sprawa polska w czasie drugiej wojny swiatowej na arenie miedzynarodowej. Zbior dokumentow. Warszawa: Polski instytut Spraw Miedzynarodowych, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. 32. The Times. 1943. 5. III. 33. Veviura B. Polsko-hermanskaia hranytsa y mezhdunarodnoe pravo. Per. s polskoho. M.: Yzdatelstvo ynostrannoi lyteraturы, 1959. 240 p. 34. Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers. 1943. Volume III. The British Commonwealth. Eastern Europe. The Far East. Washington: United States Government Printing Office, 1963. 1125 p., Index. 35. Zbiniewicz F. Armia Polska w ZSSR: Studia nad problematyka pracy politycznej. Warszawa: Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1963. 370 p. 36. New York Times. 1944. January, 7. 37. Ukraina-Polshcha: vazhki pytannia. Tom 3. Materialy III mizhnarodnoho naukovoho seminaru «Ukrainsko-polski stosunky v roky Druhoi svitovoi viiny». Lutsk, 20 – 22 travnia 1998 roku. – Varshava: Tyrsa, 1998. 267 p. (materialy dyskusii uchasnykiv). 38. Dokumentы y materyalы po ystoryy sovetsko-chekhoslovatskykh otnoshenyi. T. 4, kn. 2. Dek. 1943 – mai 1945. M.: Nauka, 1983. 472 p. 39. Antsylotty D. Kurs mezhdunarodnoho prava. Per. s 4-ho ytal. yzdanyia. M.: Yzdatelstvo ynostrannoi lyteraturы, 1961. t. 1. 447 p. 40. Zbior dokumentow. Warszawa: Polski instytut Spraw Miedzynarodowych, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. 41. Sovetskyi Soiuz na mezhdunarodnыkh konferentsyiakh peryoda Velykoi Otechestvennoi voinы. 1941 – 1945 hh.: Sb. dokumentov [V 6 t.]. T. 2. Teheranskaia konferentsyia rukovodytelei trekh soiuznыkh derzhav – SSSR, SShA y Velykobrytanyy (28 noiab. – 1 dek. 1943 h.). M.: Polytyzdat, 1978. 198 p. 42. Woodward Llewellyn. British Foreign Policy in the Second World War. Vol. I. – London: Her Majestys Stationery Office, 1970. LX, 640 p. 43. 60 let borbы SSSR za myr y bezopasnost / A. L. Narochnytskyi, A. A. Akhtamazian y dr. M.: Nauka, 1979. 428 p. 44. Flynn John T. The Roosevelts Myth. Revised edition. New York: The Devin Adair Co, 1956. 465 p. 45. Perepyska Predsedatelia Soveta mynystrov SSSR s prezydentamy SShA y premer-mynystramy Velykobrytanyy vo vremia Velykoi Otechestvennoi voinы, 1941 – 1945 hh. T. 1. Perepyska s U. Cherchyllem y K. Эttly (yiul 1941 h. – noiabr 1945 h.) / Mynysterstvo ynostr. del SSSR. 2 yzd. M.: Polytyzdat, 1986. 464 p. 46. Dokumentы y materyalы po ystoryy sovetsko-polskykh otnoshenyi. T.VIII. yanvar 1944 – dekabr 1945. M.: Nauka, 1974. 679 p. 47 Zabiello St. O rzad i granice. Walka dyplomatyczna o sprawe polska w II wojnie swiatowej. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1970. 323 p. 48. Kolko Gabriel. The Politics of War. Allied Diplomacy and the World Crisis of 1943 – 1945. London: Weidenfeld & Nickolson, 1969. 685 p. 49. Ystoryia Velykoi Otechestvennoi voinы Sovetskoho Soiuza. 1941 – 1945. / Red. komyssyia: P. N. Pospelov (preds.) y dr.: V 6-ty t. M.: Voenyzdat, 1960 – 1965. 50. Yaremko M. Galicia Halychyna/ A Part of Ukraine/. From Separation to Unity. Toronto New York Paris: Shevchenko Scientific Society, 1967. 292 p. 51. Miller Francis Trevelyan. History of World War II. Philadelphia-Toronto: The John C. Winston Co, 1945. – 967 p. 52. Lukas R. The Strange Allies. The United States and Poland, 1941 – 1945. – Knoxville: The University of Tennessee Press, 1978. 230 p. 53. Vneshniaia polytyka Sovetskoho Soiuza v peryod Otechestvennoi voinы: V 3-kh t. T. 2. 1 yanvaria 1944 – 31 dekabria 1944. M.: Hospolytyzdat, 1946. 687 s. 54. Rozek Edward. Allied Wartime Diplomacy. A Pattern in Poland. New York: John Willey and Sons, Inc., 1958. 481 p. 55. Documents on Polish-Soviet Relations. Vol. II. 1944- 1945. Edited by General Sikorski Historical Institute. London: Heinemann, 1967. 866 p. 56. Lukacs John. The Great Powers and Eastern Europe. New York: American Book Co, 1953. 878 p. 57. Ulam Adam. Expansion and Coexistance. Soviet Foreign Policy 1917- 1973. Second edition New York: Praeger Publishers, 1974. 797 p. 58. Ystoryia mezhdunarodnыkh otnoshenyi y vneshnei polytyky SSSR: V 3-kh t. / Pod obshch. red. V. H. Trukhanovskoho. T.1. 1917 – 1939 hh. M.: Mezhdunarodnыe otnoshenyia, 1967. 440 s.; T. 2. 1939 – 1945 hh.- M.: Mezhdunarodnыe otnoshenyia, 1967. 375 s.; T. 3. 1945 – 1967 hh. M.: Mezhdunarodnыe otnoshenyia, 1967. 511 p. 59. Osmanchyk Э. Ya. Bыl hod 1945 / Per. s polsk. Ya. O. Nemchynova. M.: Mezhdunarodnыe otnoshenyia, 1975. 198 p.