Деякі питання адміністративно-юрисдикційної діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Україні

Oleksiy Ostapenko, Oksana Baik. Some issues of the administrative and jurisdiction activities of the territorial centers of recruitment and social support in Ukraine.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
доцент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук

У статті проаналізовано адміністративно-юрисдикційні повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо військового обліку в умовах воєнного стану. Розглянуто термінологію та особливості її використання при розгляді адміністративних правопорушень, відповідальність за які передбачена статтями 210, 210-1, 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, зауважено, що виконання громадянами правил військового обліку передбачає низку обмежень примусового характеру і містить у більшості випадках інформаційний зміст, а також обов’язок виконати припис уповноваженого на це військового органу чи посадової особи.

Для ґрунтовнішого аналізу адміністративно-юрисдикційної діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підготовки, звернено увагу на адміністративно-правове закріплення законодавцем термінів, які характеризують правовий статус особи при проходженні військової служби в Збройних Силах України та інших військових формувань. Також проаналізовано терміни «призов», «виклик», «збірний пункт», що мають правове значення при кваліфікації адміністративних правопорушень за порушення правил військового обліку.

Наголошено на актуальності розгляду адміністративної юрисдикції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо додержання порядку і правил ведення військового обліку в Україні.

Зауважено, що зміст статей 210, 210-1, 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення не передбачає реалізації та особливостей порушень правил ведення військового обліку.

Зроблено висновки про те, що адміністративно-юрисдикційна діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо порушення правил військового обліку здійснюється відповідно до чинного законодавства України та інших нормативно-правових актів, що регламентують проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях. Водночас спірними залишаються положення щодо: 1) опису протиправної поведінки суб’єктів, викладених у ст.ст. 210, 210-1, 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення; 2) тлумачення термінів, що характеризують проходження військової служби і мають правове значення для кваліфікації даного виду правопорушень.

1. Pro natsional'nu bezpeku Ukrayiny: Zakon Ukrayiny(2018, June 21) № 2469-VIII [About the national security of Ukraine: Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (accessed 14.04.2023).

2. Pro Kabinet Ministriv Ukrayiny: Zakon Ukrayiny (2014, February 27) № 794-VІІ [About the Cabinet of Ministers of Ukraine: Law of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [in Ukrainian].

3. Pro mistsevi derzhavni administratsiyi: Zakon Ukrayiny(1999, April 9) № 586-ХІV [About local state administrations: Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text (accessed 14.04.2023).

4. Pro viys'kovo-tsyvil'ni administratsiyi: Zakon Ukrayiny(2015, February 3) № 141-VIII [About military-civilian administrations: Law of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [in Ukrainian].

5. Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini (1997, May 21) № 280/97-ВР [On local self-government in Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (accessed 14.04.2023).

6. Kolomoyets, T. O. (2011) Administratyvne pravo Ukrayiny. Akademichnyy kurs: pidruchnyk [Administrative law of Ukraine. An academic course: a textbook]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

7. Bytiak, Yu. P. (ed.) (2010). Administratyvne pravo [Administrative law]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

8. Pro zatverdzhennya Pereliku spetsial'nostey ta/abo profesiy, sporidnenykh z vidpovidnymy viys'kovo-oblikovymy spetsial'nostyamy, pislya oderzhannya yakykh zhinky berut'sya na viys'kovyy oblik viys'kovozobov"yazanykh ta Pereliku spetsial'nostey ta/abo profesiy, sporidnenykh z vidpovidnymy viys'kovo-oblikovymy spetsial'nostyamy: nakaz Ministerstva oborony Ukrayiny (2021, October 11) № 313 [On the approval of the List of specialties and/or professions related to the relevant military accounting specialties, after receiving which women are taken to the military registration of conscripts and the List of specialties and/or professions related to the relevant military accounting specialties: order of the Ministry of Defense of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1566-21#Text (accessed 14.04.2023).

9. Shemshuchenko, Yu. S. (ed.) (2012) Velykyj encyklopedychnyj jurydychnyj slovnyk [The Great encyclopedic legal dictionary]. Kyiv: Vyd-vo «Jurydychna dumka» [in Ukrainian].

10. Pro viys'kovyy obovyazok i viys'kovu sluzhbu: Zakon Ukrayiny (1992, March 25) № 2232-XII [About military duty and military service: Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text (accessed 14.04.2023).

11. Yeroshenko, O. (ed.) (2012) Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi' ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian]. Donetsk: TOV «Glorija Trejd» [in Ukrainian].

12. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya (1984, December 7) № 8073-Х [Code of Ukraine on administrative offenses]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (accessed 14.04.2023).