Способи сепарації на підготовчій стадії проведення криміналістичної експертизи речових доказів

Volodymyr Baranyak. Methods of separation at the preparatory stage of criminal examination of material evidence.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті на прикладах з експертної практики розглянута методика застосування інерційного, механічного, магнітного способів сепарації і хімічного розділення суміші під час проведення криміналістичної експертизи наркотичних засобів і металів. Застосування інерційного способу сепарації дозволяє пришвидшити процес розділення емульсії водного розчину наркотичного засобу і екстрагуючого органічного розчинника. Відокремлення досліджуваного металу від суміші інших металічних частинок проводилося способом механічної і магнітної сепарації та хімічного (селективне розчинення) розділення.

Аналіз експертної практики вказує на те, що сепарація здебільшого застосовується під час криміналістичного дослідження металів і сплавів (тверді речовини), наркотичних засобів (тверді, рідкі речовини) та нафтопродуктів (рідкі речовини).

У статті проведено аналіз способів сепарації на підготовчому етапі експертного дослідження мікрочастинок дорогоцінних металів і наркотичних засобів кустарного виготовлення.

Криміналістичне дослідження виробів з металів і сплавів належить до найскладніших, оскільки виявлення та відокремлення мікрочастинок досліджуваного металу від інших металевих часток та їхня подальша ідентифікація потребують використання як хімічних, так і інструментальних методів дослідження.

Відокремлення досліджуваного металу від суміші інших металевих частинок проводилося способом механічної та магнітної сепарації та хімічного (селективне розчинення) розділення.

Під час експертного дослідження ацетильованого опію з використанням хроматографічних методів часто виникають труднощі, пов'язані з розділенням компонентів, через наявність в ацетильованому опії великої кількості екстрагованих з макової соломи баластних речовин (зокрема, хлорофілу).

Застосування інерційного способу сепарації дає змогу прискорити процес розділення емульсії водного розчину наркотичного засобу та екстрагуючого органічного розчинника.

1. Honcharenko, V. H. (2004). Ekspertyzy u sudovii praktytsi[Examinations in judicial practice]. V. H. Honcharenko (red.).Kyiv: Yurinkom Inter. 388 s. (in Ukrainian).

2. Honcharov, A. I., Kornilov, M. Yu. (1974). Dovidnyk z khimii [Handbook of Chemistry]. Kyiv: Higher School. 304 s. (in Ukrainian).

3. Kramarenko, V.P. (1995). Toksykolohichna khimiia[Toxicological chemistry]. Kyiv: Vyshcha shkola. 423 s. (in Ukrainian).

4. Kofanov, A.V., Kobylianskyi, O.L., Davydova, O.O. (2010). Kryminalistychni doslidzhennia narkotychnykh zasobiv [Forensic investigations of narcotics]. Kyiv: KYI. 44 s. (in Ukrainian).

5. Onyshchuk, O. O., Kormosh, Zh. O. (2020). Protsesy ta aparaty khimichnykh vyrobnytstv [Processes and devices of chemical industries]. Lutsk: Vezha-Druk. 155 s. (in Ukrainian).