Методи експертного дослідження мікрочастинок платини

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті на прикладі з експертної практики розглянута методика експертного дослідження мікрочастинок платини. Виявлення і відокремлення мікрочастинок платини від механічної суміші інших металічних мікрочастинок проводили з використанням методів оптичної мікроскопії, магнітної сепарації та хімічного розчинення металів. 
Для вирішення діагностичних та ідентифікаційних питань застосовувався метод емісійного спектрального аналізу.

1. Ekspertyzy u sudovij praktyci: nauk.-prakt. posib. Za zag. red. V. G. Goncharenka. [Examinations in judicial practice] 2-ge vyd., pererob. i dopov. Kiev. Jurinkom Inter Publ., 2010. 400 p. 
2. Davydova O.O. Kryminalistychni doslidzhennja materialiv, rechovyn ta vyrobiv: kurs lekcij. [Forensic examination of materials, substances and products] Kiev. KNT Publ., 2008. 340 p. 
3. Goncharov A. I., Kornilov M. Ju. Dovidnyk z himii'. [Handbook of Chemistry]. Kiev. Vyshha shkola Publ., 1974. 304 p.

 

V. Baranyak «Methods of forensic examination of microparticless of platinum» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/methods-forensic-examination-microparticless