Виборчі системи: переваги, недоліки, пошуки оптимальних варіантів

Olena Romtsiv, Liubov Mykiievych. Electoral systems: advantages, disadvantages, search for optimal options.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Львівський національний університету ім.І.Франка

Стаття присвячена аналізу особливостей існуючих виборчих систем, визначенню їх переваг та недоліків у демократичному суспільстві.
Встановлено, що опоненти мажоритарної системи до її об’єктивних недоліків відносять таке: а) мажоритарної системи абсолютної більшості – те, що голоси, подані за переможених кандидатів, фактично втрачаються (до того ж, кількість цих голосів може наближатися до половини поданих в окрузі); б) мажоритарної системи відносної більшості – те, що значне число голосів виборців (тільки зазвичай більше половини) залишаються “викинутими” й не враховуються під час розподілу мандатів, а також спотворюється картина фактичного співвідношення політичних сил у державі: партія, яка отримала меншість голосів виборців, може отримати більшість депутатських місць. Тобто можна сказати, що мажоритарна система – це “криве дзеркало”, в якому відображається політична сутність держави.
Як правило, у країнах із мажоритарною системою утворюються одномандатні виборчі округи, рідше трапляється варіант утворення багатомандатних округів. Вибори переважно проходять у два або навіть у три тури.
З’ясовано, що пропорційна виборча система з відкритими списками має ряд переваг застосування, а саме: підвищиться загальна зацікавленість громадян до виборчого процесу, виборці будуть ретельніше підходити до вибору достойних кандидатів; за такою виборчою системою установлюється прямий зв’язок між конкретним кандидатом та виборцем, тому що виборці знають за кого вони голосують; зменшиться вплив корупційних схем та суттєво знизяться шанси того, що партії зможуть провести до Верховної Ради України непрофесійних до депутатської роботи кандидатів; мала б зрости конкуренція між політиками у самій партії, кожний депутат буде змушений працювати так, щоб його обрали виборці, а не думати як купити “прохідні” місця.

1.​Kravchenko V. В. (2000) Konstytutsiine pravo Ukrainy : navch. posibn. Kyiv : Atika,. S. 307.

2.​Iurydychna entsyklopediia : v 6 t. (1998) / red. kol. : Yu. S. Shemshuchenko (vidp. red.) ta in. Kyiv : «Ukrainska entsyklopediia». T. 1 : A–H. S. 361–362. [in Ukrainian].

3.​Todyka Yu. M., Klymenko H. B. (1998)  Osnovy konstytutsiinoho prava Ukrainy : navch. posibn. Kharkiv : Firma «Konsum». S. 71. [in Ukrainian].

4.​Shkurat I. (1999) Konstytutsiino-pravovi zasady politychnykh vyboriv v Ukraini. Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoi Akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy / za zah. red. V. I. Luhovoho, V. M. Kniazieva. Kyiv : Vyd-vo UADU. Vyp. 1. S. 100. [in Ukrainian].

5.​Kolodii A. M., Kniaziev V. H. (1998) Vyborche zakonodavstvo : analiz ta perspektyvy rozvytku. Biuleten zakonodavstva i yurydychnoi praktyky Ukrainy. №2. S. 158. [in Ukrainian].

6.​Vyborcha kampaniia. Zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid (2017) Kyiv–London : Vestmisterskyi fond demokratii (Velykobrytaniia). S. 13. [in Ukrainian].

7.​Shapoval V. M. Konstytutsiine pravo zarubizhnykh krain : akademichnyi kurs. Kyiv: Yurinkom Inter,  2018. S. 74. [in Ukrainian].

8.​Pankevych R. (1998) Stabilizatsiia yak odyn z holovnykh chynnykiv politychnoi systemy. Politychnyi protses v Ukraini : stan i perspektyvy rozvytku : zbirnyk naukovykh prats. Lviv : PAIS. S. 89. [in Ukrainian].

9.​Bilous A. (1996) Vyborchi systemy : svitovyi dosvid na ukrainskomu grunti. Trybuna. №8–9. S. 22. [in Ukrainian].

10.​Kobrzhytskyi V.V. Mazhorytarna i proportsiina vyborchi systemy: perevahy ta nedoliky. URL: https:// social-science.uu.edu.ua/article/73 [in Ukrainian].

11.​Konstytutsiine pravo Ukrainy : pidruchn. dlia stud. yur. spets. vyshchykh zakladiv osvity / za red. dok. yur. nauk, prof. V. F. Pohorilka. Kyiv : Naukova dumka, 1999. S. 324 [in Ukrainian].

12.​Vyborcha systema yedynoho perekhidnoho holosu (Single transferable vote — ST) URL: http://litopys.org.ua/rizne/stv.htm [in Ukrainian].

13.​Komuliatyvnyi votum URL: yport.inf.ua /kumulyativnyiy-votum-56224.html  [in Ukrainian].

14.​Kis T.I. (1996) Vyborchi systemy ta yikhni politychni naslidky. Nova polityka. №2,4. S. 22-33. [in Ukrainian].

15.​Case of Hisrts vs The United Kingdom (№2). Application no. 74025/01. URL : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61680  [in English].