ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, ЇЇ ГІДНОСТІ

Shcherbai I. "Principles and methods of research of human rights and freedoms of his dignity"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-230-20...

1
студентка магістратури

Методологічні засади дослідження людської гідності в реалізації прав і свобод людини криються в об’єктивних законах природи й суспільства, об’єктивних закономірностях дійсності. Основний зміст цих об’єктивних законів полягає у методологічних характеристиках людської гідності, які випливають із природних закономірностей розвитку людини. Загалом методологія людської гідності полягає, на мою думку, в ордологічних, екзистенціальних, трансцендентальних установках із використанням міждисциплінарних методів та методики реалізації (дотримання, виконання, використання, застосування) прав і свобод. Дотримання, виконання, використання та застосування відіграють важливу роль у нашому повсякденному житті, адже ми стикаємось з ними щодня та користуємось ними, самі цього не усвідомлюючи. До основних методологічних принципів дослідження людської гідності належать: принцип об’єктивності, принцип детермінізму, принцип взаємозв’язку і взаємодії, принцип розвитку, зв’язок внутрішнього світу людини з її культурологічною діяльністю, віднаходження людиною себе самої, буттєвість, еволюційність тощо. Людська гідність ґрунтується також на принципі взаємозв’язку та взаємодії. Йдеться про взаємний зв’язок людини із Всесвітом, залежність людини від природних явищ і взаємодії людини і світу з обох сторін стосовно один одного. Між людиною і світом існує соціальна взаємодія, яка визначає ступінь людської гідності.

1. Slyvka S. S., Romanova A. S. (2018). Filosofiya prava [Philosophy of law]: navch. posib. Vyd. 3, pererobl. i dopov. Lviv: Liga-Pres, 316 р. 2. Ficzula M. M. (2009). Pedagogika [Pedagogy]: navch. posib. 3-tye vyd., ster. Kyyiv: Akademvydov, 500 р. 3. Ortynskyj V. L. (2017). Pedagogika vyshhoyi shkoly: [Pedagogy of high school] pidruchnyk. Lviv: Vyd-vo Lvivskoyi politexniky, 500 р. 4. Kyslashko O. P., Sidanich U. L. (2017). Нrystyyanski chesnoty osobystosti [Christian virtues of personality]: navch. posib. Kyiv: Duxovna vis, 448 р. 5. Stolyarenko A. M. (2000). Yurydycheskaya pedagogyka [Legal pedagogy] 6 kurs lekcyj. Moskva: Еkmos, 496 р. 6. Vsemyrnaya еncyklopedyya: fylosofyya (2001). [World Encyclopedia: Philosophy]/ gl. nauch. red. y sost. A. A. Gryczanov. Moskva: Ast, Mynsk: Xarvest, Sovremennі lyterator, 1312 р. 7. Bugerko Ya. (2017). Buttyevist duxovnosti v optyci metodologichnogo analizu. [The existence of spirituality in the optics of methodological analysis] Psyxologiya i suspilstvo. 1 (67). Р. 62-72. https://doi.org/10.35774/pis2017.01.062