ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ

Koval M., Koval I. "Typical investigative situations in the investigation of terrorist acts using explosive devices"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-230-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У сучасний період розвитку цивілізації поряд із проблемами глобальними – війни та миру, екології, народонаселення, продовольчої, енергетичної, що вважаються “традиційними”, загострилася проблема тероризму. Це не дивно, оскільки в останні роки кількість жертв від терористичних актів надзвичайно велика. Саме тероризм становить суспільну небезпеку як для конкретної держави, так і для людства загалом. У сучасних умовах тероризм постійно еволюціонує, набуває нових форм і методів. Саме тому цілком закономірно, що залишається ціла низка питань, пов’язаних із його подальшим поширенням, сутністю та перспективами боротьби з ним. Для вирішення вказаних проблем у науці криміналістиці сформульовано низку підходів, які доцільно використовувати під час досудового розслідування. Тероризм охоплює не тільки політичну чи економічну площину суспільного життя, він торкається, насамперед, моральних та етичних вимог людства. Тому на початковому етапі розслідування терористичних актів особливу увагу необхідно приділити типовим слідчим ситуаціям, що виникають під час розслідування терористичних актів із використанням вибухових пристроїв. У статті розглянуто типові слідчі ситуації під час розслідування терористичних актів із використанням вибухових пристроїв, а саме: 1) надійшла інформація про виявлення вибухового пристрою; 2) надійшла інформація про затримання особи, яка мала при собі вибуховий пристрій; 3) надійшла інформація про вчинення вибуху і: а) особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, невідома; б) є достовірна інформація про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, але вона не затримана; в) є неповні дані про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення; г) особа, підозрювана у вчиненні кримінального правопорушення, затримана на місці кримінального правопорушення або після його вчинення.

1. Kofanov A. V. (2011). Kryminalistyka: pytannja i vidpovidi: navch. posib. dlja stud. [Forensics: questions and answers]. VNZ. NAVS. Kyiv: CUL. 276 p. 2. Kryminalistyka: pidruchnyk [Forensics: a textbook] u 2 t. T. 1.; za red. V. Ju. Shepit’ka. Kharkiv: Pravo, 2019. 456 p. 3. Bahyn V. P. (1988). Ponjatye i vidy sledstvennyh sytuacyj. Sovetskaja krymynalystyka. Metodyka rassledovanyja otdel’nyh vydov prestuplenyj. [The concept and types of investigative situations. Soviet criminalistics. Methodology for investigating certain types of crimes]. Kyiv: Vyshha shkola. 484 p. 4. Kryminalistyka: pidruchnyk [Forensics: a textbook]. za red. V. Ju. Shepitka. Kharkiv: In Yure, 2016. 640 p. 5. Belkyn R. S. (1997). Kurs krymynalystyky [Forensics course]. V 3 t. T. 3: Krymynalystycheskye sredstva, pryemy i rekomendatsyy. Moskva. 360 p. 6.Varfolomejeva T. V. (2011). Kryminalistyka. Akademichnyj kurs: Pidruchnyk [Criminalistics. Academic course: Textbook] Min-vo osvity i nauky Ukrainy. Akad. advokatury Ukrainy. Kyiv: Jurinkom Inter. 495 p. 7. Jenkins Brian M., ed. (1982). Terrorism and Beyond: An International Conference on Terrorism and LowLevel Conflict. SantaMonica, California: Rand. 120 р. 8. Pro zatverdzhennja Instrukcii’ pro povodzhennja z vybuhovymy materialamy v organah i pidrozdilah Nacional’noi’ policii’ Ukrainy ta pidrozdilah Ekspertnoi’ sluzhby Ministerstva vnutrishnih sprav Ukrainy: [About approval of the Instruction on handling of explosives in bodies and divisions of National police of Ukraine and divisions of Expert service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Nakaz Ministerstva vnutrishnih sprav Ukrainy 19.08.2019 r. No. 691. Oficijnyj visnyk Ukrainy vid 18.10.2019. 2019 r., No. 80, p. 52, st. 2753. 9. Analitychni materialy z protydii’ teroryzmu v Ukraini 2013–2018 rr. [Analytical materials on counterterrorism in Ukraine (2013–2018)] Kyi’v: SBU, 2018. 56 p. 10. Kryminalistyka: pidruchnyk. [Forensics: Textbook] Za red. P. D. Bilenchuka 2-ge vyd., vypr. i dop. Kyi’v: Atika, 2001. 544 p. 11. Kryminal’nyj procesual’nyj kodeks Ukrai’ny [Criminal Procedure Code of Ukraine: Law of Ukraine of 13.04.2012]: Zakon Ukrai’ny vid 13.04.2012 No. 4651-VI. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny vid 08.03.2013. 2013 r., No. 9-10, p. 474, st. 88. 12. Lenko M. O. (2013). Sposib vchynennja terorystychnyh aktiv za dopomogoju samorobnogo vybuhovogo prystroju jak element kryminalistychnoi’ harakterystyky zlochynu. Borot’ba z organizovanoju zlochynnistju i korupcijeju (teorija i praktyka) [A method of committing terrorist acts with the help of an improvised explosive device as an element of a forensic characterization of a crime. Fight against organized crime and corruption (theory and practice)]. No. 3 (31). P. 189–198.