Про юридичні методи боротьби з нелегальним ринком праці

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті проаналізовано існуючі підходи до визначення шляхів та методів аналізу юридичних методів боротьби з нелегальним ринком праці. У статті розкрито аспекти впливу нелегального ринку праці на український національний ринок праці. Виділяються ключові точки, у яких відбувається взаємодія ринкових процесів та проводиться аналіз можливих трансформацій. Водночас звернена увага на напрями проведення державної політики України у сфері зайнятості і працевлаштування населення на гарантії захисту прав, свобод і законних інтересів як працівника, так і роботодавця. Розглянуто наукові підходи щодо тлумачення терміну “ринок праці”, який має різне за змістом пояснення, що залежить від об’єкта і предмета дослідження. Відповідно до теми дослідження виділено групу методів економічного і правового змісту, серед яких: проведення реформ податкової (фіскальної) системи, що вплинуло на розгляд сутності і змісту так званих “тіньових доходів”, які мають тісний зв’язок з нелегальним ринком праці та підпільним виробництвом; акцентована увага на необхідності подальшого реформування існуючої на сьогодні системи наглядових і контролюючих органів у сфері виробництва за винятком безпеки та охорони праці.

1. Borynetsʹ S. Ya. (2012). Mizhnarodni finansy : pidruchnyk. [International Finance: a textbook]. K.: Znannya- Pres [in Ukrainian]. 2. Pro zaynyatistʹ naselennya. [On employment]. No. 5067-VI st. 243 (2012). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text [in Ukrainian]. 3. International monetary fund: official site. URL: http://mf.org/en [in English]. 4. Kharazishvili Yu. M. (2010). Metodychnyy pidkhid do otsinyuvannya tinʹovoyi zaynyatosti v Ukrayini Ekonomika Ukrayini.[Methodical approach to estimating shadow employment in Ukraine Economy of Ukraine]. No. 12. 16-28 [in Ukrainian] 5. Chernyavsʹka O. V. (2013). Rynok pratsi [tekst] : navch. posib. 2-he pererobl ta dop. [Labor market [text]: textbook. way. 2nd revised and supplemented]. K.: “Tsentr uchbovoyi literatury”. 6. Tinʹova ekonomika v Ukrayini: masshtaby ta napryamy podolannya. [Shadow economy in Ukraine: scales and directions of overcoming]. (2011). K. : NISD, 2011 [in Ukrainian]. 7. Startsev Yu. K. (2013). Sutnist ta prychyny vynyknennya tinʹovoyi ekonomiky. Upravlinnya rozvytkom. [The essence and causes of the shadow economy. Development management]. No. 21. 126-128 [in Ukrainian]. 8. Vasylʹchenko V. S., Vasylenko P. M. (2000). Rynok pratsi: teoretychni osnovy i derzhavna polityka : Posibnyk dlya pratsivnykiv derzhavnoyi sluzhby zaynyatosti. [Labor Market: Theoretical Foundations and Public Policy: A Handbook for Public Employees]. T. 1. K. [in Ukrainian].9. Pro zovnishnyu trudovu mihratsiyu. [On external labor migration]. No. 49-50, st. 462–465 (2015). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-19#Text [in Ukrainian]. 10. Yaroshenko O. M., Prylypko S. M., Slyusar A. M. (2017). Trudove pravo : pidruchnyk. 2-he vyd. pererobl. i dopov. [Labor law: a textbook. 2nd view. reworked and add.]. Kharkiv : Pravo [in Ukrainian]. 11. Yaroshenko O. M., Prylypko S. M., Slyusar A. M. (2019). Trudove pravo : pidruchnyk. 3-ye vyd. pererob. i dopov. [Labor law: a textbook. 3rd view. rework. and add.]. Kh.: Pravo [in Ukrainian]. 12. Shost I. M. (2009). Ekonomichni aspekty formuvannya rynku pratsi v Ukrayini. Ekonomika ta derzhava. [Economic aspects of labor market formation in Ukraine. Economy and state]. No. 9. 33-34 [in Ukrainian]. 13. Тürkmenstanyn zahmet Kodeksi. [Turkmenistan labor code]. (2009). Ashkhabad : Тürkmen dowlet nesiryat gullugy [in Ukrainian]. 14. Libanova E. M. (2003). Rynok pratsi: Navchalʹnyy posibnyk. [Labor Market: A Study Guide]. K.: Tsentr navchalʹnoyi literatury [in Ukrainian]. 15. Kalyna A. V. (2004). Ekonomika pratsi: navch. posibnyk. [Labor Economics: Textbook. manual]. K.: MAUP [in Ukrainian]. 16. Yakushev I. M., Vusenko Yu. V., Starchuk O. V. (2015). Teoriya trudovoho prava Ukrayiny : monohrafiya. [Theory of labor law of Ukraine: monograph]. Lutsʹk. Vezha-Druk [in Ukrainian].

Ostapenko L. "Legal methods of combating the illegal labor market" https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-1-33-2022/legal-methods-combating-illegal-labor-market