Програмний комітет

ПОЧЕСНА ГОЛОВА ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:

ЧУХРАЙ Н.І. – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

 

СПІВГОЛОВИ КОМІТЕТУ:

КУЗЬМІН О.Є. – директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

КАРИЙ О.І. – завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

 

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ:

АЛЕКСЄЄВ І.В. – завідувач кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ГАЙДУК А.Б. – професор факультету міжнародного бізнесу, Хайльброннський університет (ФРН)

ЕРАЙ АЙДІН – експерт Агентства розвитку Північної Анатолії (м. Кастамону, Турецька Республіка)

КОЗИК В.В. – завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., професор

КРИКАВСЬКИЙ Є.В. – завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ЛІПОВСЬКИЙ М. – завідувач кафедри маркетингу Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), д.е.н., професор

МАКСИМОВИЧ С.М. – дослідник Центру економічних досліджень і післядипломної освіти при Карловому університеті (м. Прага, Чеська Республіка)

МАТКОВСЬКИЙ Р.Б. – доцент Реннської Школи Бізнесу (м. Ренн, Франція), к.е.н., доцент

МЕЛЬНИК О.Г. – завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

КІСІОЛЕК А. – декан факультету економіки, Великопольська соціально-економічна вища школа, кандидат економічних наук, доцент (Польща)

КОБІС П. – доцент, Ченстоховська політехніка, факультет менеджменту, доктор філософії

ПИРОГ О.В. - завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ПРОКОПЕНКО О.В. - науковий дослідник, Естонський університет підприємництва Майнор (Таллінн, Естонія), д.е.н., професор

ПРИТУЛА Х.М. – завідувач сектором транскордонного співробітництва інституту регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України, д.е.н., професор

САГАЙДАК М. П. – завідувач кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», д.е.н., професор

СИТНИК Й.С. – завідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., доцент

ХАТІС КУСАК САМАНСІ – доцент Університету Бітліс Ерен (м. Бітліс, Турецька Республіка)

ЯРЕМКО І.Й. – завідувач кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор